De oordelen van de Heere.

Wanneer de Heere met Zijn oordelen komt, al Gods kinderen zullen ze ook zien. Het gaat hen niet voorbij wanneer er een grote droogte komt. Ook zij zullen weten wanneer stormen over het land gaan. Er is echter vanaf het begin een groot verschil tussen hen en zij die het spreken van de Heere niet verstaan. Juist in grote nood gaan de beloftes voor Gods kinderen leven. Maar ook juist zij zullen zich afvragen of er in hen misschien een schadelijke weg is. Ze zullen met zekerheid spreken dat de Heere nooit alleen zal laten wie Hem in oprechtheid aanroept in de nood van het leven. Hij zal in de grootste onzekerheden hun val niet gedogen. Ja, zalig zijn zij die de God van Jacob tot hun hulp hebben. Ze zullen van uitreddingen kunnen spreken wanneer anderen niet meer weten hoe het nu toch verder moet.

Gods Woord geeft hiervan  de voorbeelden. Heel sprekend is het leven van Elia ten tijde van de grote droogte die de Heere gaf. Hij werd als door een wonder bij de beek Krith door de raven gevoed. Ook ondervond hij dat de Heere een weduwvrouw had geboden om hem te onderhouden. Ten tijde van vader Jacob was er ook een grote hongersnood in het land. Toen was het door de hand van Jozef dat een groot volk in het leven kon blijven. Kortom, heel de Bijbel spreekt van de wonderen die de Heere Zijn kinderen bewijst. Uit de grootste nood redt Hij keer op keer die op Hem vertrouwen. Daniël en zijn vrienden konden het ook vertellen. Zelfs uit een vurige oven werd gered. Voor Jona beschikte de Heere een wonderboom ten tijde van de hitte.

Er is ook nu een tijd aangebroken waarin de Heere opmerkelijk spreekt. Het is in een economische crisis waarin velen nu en straks mogelijk niet meer weten hoe het moet. Iedereen zal de gevolgen van deze tijd in een persoonlijk leven gaan ervaren. Maar het is genade om met al de omstandigheden bij Hem te komen. Om Hem te vragen wat Hij wil leren in deze tijd. Het is kenmerkend dat mensen zoeken naar oplossingen. Ze zoeken naar de mogelijkheden om de problemen op te lossen. De Heere leert echter in Zijn Woord dat Hij mensen zoekt te bekeren. Tot Hem te trekken voor het eerst of opnieuw. Om van en door Hem geholpen te worden. Ook in tijden van een economische recessie.

Niemand weet hoelang het zal duren voor het weer anders zal worden. Daarbij zijn er de optimisten en de pessimisten. De realisten en de idealisten. Maar de Heere trekt Zich niets aan van voorspelingen van mensen. Al wordt geprobeerd met man en macht te redden wat te redden is. Zo Hij het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden de bouwlieden.  Hij wil mensen leren terug te gaan naar het punt waarop het mis ging. Hij zoekt in elke sprake mensen te bekeren tot Hem. Hij zoekt een van schuld verslagen hart.

Toen de Heere Jezus in Bethlehem geboren moest worden besloot de keizer de hele wereld te beschrijven. Zodoende kwamen Jozef en Maria waar ze moesten zijn. Als de Heere de hele wereld in een economische crisis moet brengen om één mens tot Hem te bekeren, dan zal Hij dat niet laten. Er is in elk oordeel een groot verschil in de beleving van mensen. De één is bang en bevreesd voor de dingen die komen. Gaat aan het werk om erger te voorkomen. Zoekt de benen eronder te houden. Gods kinderen mogen door genade leren bukken en buigen voor die Almachtige God. Zij worden op wonderlijke wijze geleid en onderwezen. De Heere zorgt zeker voor hun dagelijks brood. Maar mogen vaak ook de bidders zijn voor volk en vaderland.