Leven bij de dag.

Wij kunnen ons zorgen maken voor de tijd die gaat komen. We kunnen zelfs in grote vertwijfeling worden gebracht wanneer we denken in de toekomst te kunnen zien. Het is goed te weten dat de Heere het Zijn kinderen zo niet leert. Wanneer de Heere zorgt, het gaat niet altijd zoals zij dat zouden willen. De Heere verschijnt altijd op momenten waarop het geheel onmogelijk schijnt te zijn. Keer op keer gaat het in hun leven op een schijnbare ondergang aan. Wanneer zelfs een David denkt om te komen in de handen van Saul. Gods wegen gaan door veel beproeving heen. Niets gebeurt bij geval in hun leven. Met alles heeft de Heere zo Zijn wijze bedoelingen. Hij wil Zijn kinderen oefenen in het allerheiligst geloof. Hij wil hen afbreken van eigen kunnen en kennen. Van dag tot dag zoekt Hij de vruchten van genade in hun leven. Dat is in de eerste plaats om hun vertrouwen alleen te stellen op Hem.

Terwijl iedereen uit is op hun ondergang, de Heere blijft onderwijzen het alleen van Hem te verwachten. Dit vertrouwen heeft niemand van zichzelf. Van de één vraagt dit veel gebed en verzuchting. Een ander kan mede door een weg van meer oefeningen of een ander karakter zijn leven gemakkelijker in Gods hand neerleggen. Voor ieder geldt echter de bijzondere zorg van Hem. Deze bevestigt Hij van dag tot dag. Een opmerkzaam oog mag zien hoe. Het zit niet altijd in die grote dingen. De Heere betoont in de meest kleine gebeurtenissen Zijn nabijheid.

Een les die in dit leven moet worden geleerd is de les om met de dag te leven. Morgen is immers voor ons verborgen. Wanneer we vandaag mogen zien dat de Heere zorgt, dan is het goed. Dat geeft een rust en blijdschap die boven alle zorgen uitgaat. Het leven met de dag neemt alle zorgen voor de toekomst weg. Dat wil niet zeggen dat we niet moeten zorgen. Maar er is een groot verschil tussen het zorgen en het je zorgen maken. De Heere wil als Vader voor Zijn kinderen Zijn bijzondere zorg blijvend geven. Want Hij zorgt voor u.

Het is genade wanneer we in de meest moeilijke tijden van het leven toch mogen zien op de bijzondere zorg die de Heere geeft. Het is genade wanneer we mogen danken voor die bijzondere zorg terwijl de storm raast. Het zien op de Heere en Zijn almacht geeft een geheel ander staan in het leven. Het is een blijvend omhoog kijken. De satan zal proberen dit vertrouwen onderuit te halen. Hij zal proberen onrust en ongeloof in het hart te geven. Ook hierin is goed onderwijs van zo groot belang. We zien en horen zo vaak dat mensen, misschien ondoordacht, proberen de nood veel groter voor te stellen dan deze is. Er wordt zo vaak geopperd wat allemaal zou kunnen gebeuren. Opnieuw is het van zo groot belang het juiste hier tegenover te stellen. God de Heere regeert. Dit Woord van God staat boven alle (on) mogelijkheden. De mens wikt. Maar uiteindelijk is het God Die beschikt.

Het leven met de dag is van zo groot belang in tijden waarin een groot verlies is geleden. Wanneer misschien voor de beleving er geen doorzicht is om weer verder te gaan. Laat de Heere besturen. Laat Hem waken. Ga de weg achter Hem aan. In een stil vertrouwen dat Hij weet hoe het moet. Laat geen ijdele zorg u van het heilspoor afhalen. Houd in uw weg het oog op God gericht.

Het leven met de dag is niet zo eenvoudig. Alleen het eenvoudig vertrouwen op de Heere leert deze les in de praktijk brengen.