Beproeft de geesten.

De Heilige Geest maakt levend wat dood was. Hij vernieuwt een geheel mensenleven. Hij maakt dit in alles Gods Beeld gelijk. Voor dit proces van zalig maken wordt alles van de mens in Adam en dus buiten God gedood. In een weg van zondekennis, schuld en vergeving, staat de nieuwe mens in Christus door en met genade op. Maar de Heere is niet een God Die met een klein beetje genoegen neemt. Alles, maar dan ook alles wat buiten Hem is wordt aan de orde gesteld. Het gehele leven is in de weg van de bekering voor Hem. Gedachten, woorden en werken moeten in alles voldoen aan wat de Heere in Zijn Woord vraagt. God lief te hebben boven alles. De naaste als onszelf. In een leven van dienen in Gods Koninkrijk staat nooit het eigen ik centraal. Altijd weer is het een luisteren naar datgene wat de Heere vraagt. Niet om er zelf beter van te worden. Maar om de Heere te dienen en te vrezen.

Het is heel gevaarlijk aan de invloed van boze geesten voorbij te gaan. Geesten die uit God niet zijn. Maar wel rondgaan als briesende leeuwen. De geest uit de afgrond. Die altijd uit is op het lasteren van God in dat wat we doen of denken. Maar ook in dat wat we laten. En wat we eigenlijk wel zouden moeten doen. Influisteringen, luisteren naar diegenen die ons het kwade voorhouden. Die ons proberen op een verkeerde weg te leiden. Die met fraaie woorden en verzinsels aan het twijfelen brengen. Willen doen geloven dat het alles niet zo van belang is wat we doen.

Er is een geest van de tijd. Deze komt in elk geslacht naar voren. Wat ouders doen, dat deden de grootouders niet. Wat kinderen doen wijkt daar nog meer vanaf. Er is een geest van de tijd die alles wat gedaan en gelaten wordt goedpraat met zalvende woorden. Och, het is immers nu een geheel andere tijd. Het wordt zodanig gebracht dat je als het ware het geweten sust. Jezelf influistert dat het niet zo is als je altijd hebt gedacht. De geest van de tijd verandert ook mensen. Maar dan in een geheel andere richting dan de weg die Gods Woord ons leert. De weg ten leven was niet nauw. Nee, de weg ten leven is nog steeds nauw. En deze zal ook altijd zo blijven. De tien geboden waren er niet ooit. Nee, de tien geboden zijn er nog.
Het enige wat er is veranderd zijn de woorden: om die te doen uit dankbaarheid. Wanneer de Heere in het leven door de Heilige Geest de eerste en de hoogste plaats in heeft genomen, alles kan er niet meer mee door. Er wordt niet geopperd dat het gewoontes zijn. Met die gewoontes moet daarentegen gebroken worden. En wanneer je er van jezelf de kracht niet toe hebt, dan heb je hulp nodig. Hulp die je zelf gaat zoeken. Omdat je ziet dat wanneer je je door een kwade geest laat leiden, het komt niet goed. Met datgene wat Gods kinderen in deze weten, onderwijzen ze hen die naast hen gaan. Niet kwaadwillend, maar met de liefde van het hart. Doch daarbij weten ze ook heel goed, dat, zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs werken de arbeiders er aan. Daarom smeken ze bij alles wat ze doen om de hulp en leiding van Gods Geest.

Dan wordt het de hoogste tijd om in eigen leven na te gaan welke de geest is die het voor het zeggen heeft. Is het de Geest van God? De Heilige Geest Die uitgaat van de Vader en de Zoon? Is het een dwaze geest , die doet voorkomen dat het zo wel kan? Is het van beide wat? Wij kunnen God niet dienen en de mammon. Wanneer Gods Heilige Geest alleen het leven leidt, dan wordt gesmeekt om licht in de boze en kwade wegen die mogelijk toch gegaan worden. Er is geen boosheid wanneer gewezen wordt op een verkeerde weg. Nee, hoe moeilijk het ook is te breken met verkeerde gewoontes, een verkeerde levenswijze, nadien zal gezegd worden: De Heere is me te sterk geworden.

Zo komen we weer bij ons uitgangspunt. De Heilige Geest is de Werkmeester van de Zaligheid. Hij breekt al het oude buiten Christus af. Hij vernieuwt het gehele leven. Hij maakt mensen Gods Beeld gelijk. De wegen die daarvoor nodig zijn zal Hij gebruiken. In de smeltkroes blinkt dit leven op als zilver. In de oven gelouterd ziet de Heere goud. En met dit alles heeft Hij als doel de verheerlijking van Zijn Naam. Want alles wat in een weg van genade geschonken wordt in het leven aan gaven, zal vruchten dragen in het verdere van het leven. Ook tot heil van de naaste in een weg van gunning. Ook daar zorgt Gods Heilige geest voor.