Dit is de weg, bewandel die.

0Er  is veel onderwijs nodig voor de soldaten in het leger van de Heere Jezus. Alles wat geleerd moet worden staat in de Bijbel. Toch is daarbij onderwijs nodig van meer geoefende strijders. Ook daarin is het Woord duidelijk. Er zijn kleintjes in de genade, de zuigelingen. Er zijn ook jongelingen. Uiteindelijk zien we de vaders en moeders in de genade. Zij leren, zoals ook in het gewone dagelijks leven, de kleineren.

In het dagelijks leven komt het voor dat ouders van hun kinderen een lesje krijgen. Ook dat gebeurt in het Koninkrijk van God. Kortom, we kunnen van elkaar leren. Maar moeten er wel voor openstaan. Dit kan alleen wanneer we onszelf niet als betweterige mensen zien.

Gods Woord leert ons dat Gods kinderen in de wegen des Heeren wandelen. Ze krijgen van hun plicht een klaar bericht. Het is dus absoluut niet zo dat alles wat we doen wel goed is. Nee, de Heere wijst Zelf door Woord en Geest de weg die ze hebben te gaan. Wanneer ze geen gehoor geven aan Zijn stem, dan zullen ze op de één of andere wijze de Heere tegen krijgen. Door Gods Geest geleid zullen ze toch komen op de plaats die de Heere wil. Om daar met de geschonken gave en gegeven opdracht het werk te doen wat de Heere wil dat zij doen. We kunnen hierbij denken aan Jona.

Soldaten hebben een dienende taak. Zo ook de soldaten in het leger van de Heere Jezus. Ze zijn geen eigen baas. Maar doen datgene wat hen is opgedragen. Wegen tegen het vlees zijn altijd weer aan de orde. Maar het Koninkrijk van God is geen Koninkrijk van ons vlees. Het is het Koninkrijk waarin de Liefde tot God en de naaste leidraad is. Vanuit die Liefde komen allerlei andere vruchten van de Heilige Geest naar voren. Zie hiervoor Galaten 4.

Ieder mens heeft een karakter. De één is veel gewilliger dan de ander. De één is ook veel volgzamer. Ik hoef er niet veel van te zeggen. Elk mens weet bij ondervinding wat de strijd is die in deze gevoerd moet worden. Toch zal de Heere ook dat karakter, gelouterd, gebruiken in Zijn dienst. Denk hierbij aan Paulus. Hij bleef een strijder.

Het is niet goed met jaloezie te zien naar de taak die de Heere voor een ander heeft. Het is niet goed afgunstig te zijn op de weg die een ander gaat. De Heere zegt: Strijd gij om in te gaan. Dan is het genoeg om in een relatie met de Heere zich persoonlijk af te vragen wat de bedoeling van de Heere is met eigen leven. En dit kan niet anders dan met een levende relatie. Waarin de Heere dagelijks onderwijs geeft. Daarbij spreekt: Dit is de weg en bewandel die. Hoe gaat dat dan? Er kan een tekst zijn die kracht doet. Door Gods Geest gaat het licht op over een bepaald inzicht. Aanvankelijk kan heel veel strijd komen. Er kan de angst zijn het niet goed begrepen te hebben. Er kan een gevoel van onkunde zijn. Er kan ook schaamte zijn. Kortom, er kunnen veel ophouders zijn om direct te gehoorzamen. Daarentegen kan ook impulsief geluisterd worden. Terwijl in de weg die wordt gegaan de strijd gestreden moet worden. Er kan als bij Elia een moment komen waarop het niet meer hoeft. Waarop de twijfel of moedeloosheid toeslaat. Dan zal de Heere opnieuw tonen dat Hij afweet van de weg die wordt gegaan. En op Zijn tijd en wijze nieuw licht geven over de ingeslagen weg.