Ze kunnen niet zonder de stem van de Heere.

Geen van Gods kinderen kan zonder de stem van de Heere. Elke dag weer proberen ze op te merken wat Hij tot hen te zeggen heeft. De ene keer is het duidelijk. Maar een andere keer lijkt het alsof de mist is neergedaald. Er wordt niets gezien of gehoord. Misschien denken ze nog even het zo wel te kunnen. Maar voor de zoveelste keer lopen ze vast. Later zullen ze zien dat het genade was dat dit gebeurde. Ze leren dat ze ook na ontvangen genade zo gemakkelijk wegen kiezen die zijn naar hun vlees. Ja, ze zullen, zo God het niet verhoedt, als Simson terechtkomen. Gevangen door de vijand. Als een toonbeeld van spot ten toon gesteld.

Wanneer ze op hun plek zijn volgen ze allen hun Heere. In een weg van bidden en vasten zoeken ze de weg die Hij hun voorgaat. Zolang ze mogen volgen gaat het goed. Wanneer ze echter de weg gaan die is naar hun vlees, ze zullen opnieuw gaan inleven wat het is de stem van de Heere in hun leven te moeten missen. En dat is nu net wat ze niet kunnen: Zonder de Heere. Het is genade wanneer een halt in het leven wordt toegeroepen. In een weg van zelfonderzoek wordt gezocht naar de schuld of oorzaak van het zo donker worden om hen heen. Is er een schadelijke weg in hen? Heeft de Heere hen iets bijzonders te zeggen?

Het is in deze drukke tijd dat men bijna geen tijd meer heeft of neemt voor het stil zijn voor God. Geen tijd om na te denken of we de stem van de Heere nog wel hebben gehoord in de dag die achter ligt. Geen tijd om voor onszelf vast te stellen waar dat was. Hoe dat was. Wanneer het klonk. Daarbij schuilt dan ook direct het gevaar om niet meer met dankbaarheid bij de Heere te komen voor al datgene waarin Hij Zijn bemoeienis toonde. Gods kinderen kunnen niet zonder hun Heere. Wanneer dit wel het geval is, zou er sprake zijn van een tere band met Hem?

Gods stem klinkt in de grote wateren. Zijn stem klinkt in het ruisen van de wind. Hij laat Zijn stem horen in alles wat op hun weg komt. Hij spreekt gewist tot elk die voor Hem leeft. Leven voor Hem en Zijn stem niet horen, het kan niet bestaan. Het kan zijn dat de Heere Zich stilhoudt om Zijn aandacht op te eisen. Het kan ook zijn dat Hij wel spreekt maar dat men horende doof is. Ja, ziende blind. Er is geen opmerken omdat men eenvoudig weg daar niet bij stil staat. Het is zo goed elke dag een stille tijd in acht te nemen. Om over al deze dingen ernstig na te denken. Nadenken over datgene wat deze dag gebeurde. Gods stem proberen op te merken in al die dingen. Wat was het dat Hij te zeggen had.

De Heere heeft Zich een volk uitverkoren wat met de liefde van het hart Hem zoekt te dienen van dag tot dag. Wanneer ze mogen zien hoe Hij hen daarin Zijn weg wijst, ze mogen in het licht wandelen. Op de momenten dat ze dit niet meer ervaren zal een donkerheid over hen komen. Niet eerder zal deze verdwijnen dan wanneer ze helder en duidelijk hebben gehoord wat Zijn weg verder is. Zijn wil. Zijn stem onderwees hen.  Met nieuwe moed en nieuwe krachten wordt de weg hervat.