Stilstaan

Het kan je zomaar gebeuren. Ineens staat alles stil. Je hele leven. Niets is meer wat het gisteren was. De ene of andere gebeurtenis is daarvoor de aanleiding. Een ziekte, een sterfgeval, een ongeluk. Het zijn zomaar enkele dingen die je hele leven van het ene moment op het andere be´nvloeden. Soms voor korte tijd. Maar het kan ook zijn voor een wat langere periode. Meest komt het niet uit. En zie je al snel weer uit naar de tijd dat het zal gaan zoals het altijd is geweest.

Leven uit de hand van de Heere doet beseffen dat Hij Degene is Die je wat heeft te zeggen. Hij bestuurt immers jouw leven. Heel persoonlijk. Het is zo gemakkelijk om te zeggen dat wat er nu gebeurt eigenlijk een ander aangaat. Maar het is iets wat niet klopt. Wat er ook in je leven gebeurt, de Heere heeft ook jou persoonlijk iets mee te delen.

Het is heel herkenbaar om na een periode van stilstaan iets in je maar zo snel mogelijk weer de draad op wil pakken. Het was even vervelend, het was even niet anders, mogelijk moeten we nog iets verwerken. Maar, we gaan weer verder. De weg die we gingen.

Dan, ineens komt er iets wat niet alleen jou, je gezin, je dorp, je land, nee heel de wereld stilzet. Niet graag wil je horen dat wat er gebeurt jou persoonlijk treft. Nee, het is iets wat de hele wereld aangaat. En tja, daar hoor je dan ook bij. Gelukkig wordt van alle kanten geprobeerd een eind aan die nare tijd te maken. We gaan er met elkaar voor. Het kan nog wel even duren, maar het wordt weer zoals het was. Eenmaal gaan we met elkaar weer verder waar we gebleven waren. Natuurlijk zullen we de balans op moeten maken. Maar we zetten de schouders er onder.

Ja, zo denkt een mens. Zo denken mensen. En denken we zo niet allemaal van nature?

Maar……..

We geloven. We gaan naar de kerk. We belijden dat alles valt onder de Voorzienigheid van God. En dan nu de praktijk van ons leven? Doen ook wij mee met dat wat de hele wereld wil? Leven ook wij toe naar het moment dat alles weer kan en mag? Zetten ook wij onze beste beentjes voor? En willen ook wij dan maar zo snel mogelijk vergeten?

Of, beseffen wij dat het de Heere is Die regeert? Hij heeft ons stilgezet! Hij heeft ieder persoonlijk stilgezet! Hij heeft iedereen wat te zeggen. Niet om maar zo snel mogelijk de draad weer op te pakken. Niet om alles op alles te zetten dat het maar weer normaal wordt. Maar om dan ook echt even stil te staan. Terug te gaan naar Hem. Hem te vragen naar Zijn wil en weg.

Want zo is het toch? Hij regeert en Hij zal Zijn almacht tonen. Op Zijn tijd en wijze. Mensen kunnen alles proberen om weer naar het oude terug te keren. Maar het zal niet eerder gebeuren dan wanneer bereikt is wat de Heere voor ogen heeft. Nooit doet de Heere iets voor niets. Zo ook niet het zenden van een ziekte die de hele wereld treft.

Wie heeft de Heere op het oog? Wie zal in deze weg moeten leren dat het hier beneden niet is. Maar daar waar de Heere is.

Wie zal in deze tijd stilstaan. Teruggaan. Ja zich bekeren tot de Heere.