Wat teleurstellingen in het leven uitwerken.

Allen die door de Heere worden aangeraakt zullen een geheel leven geleid worden door Gods Geest. Zij zullen dagelijks onderwijs ontvangen. Hierbij meerder kennis van zichzelf, maar bovenal groter liefde tot God en de naaste. Dit zal niet altijd voor de bewustwording zo zijn. Maar wanneer ze terugzien, ze zullen van de wonderen in hun leven kunnen vertellen. Ze doen wat ze voorheen niet deden. Ze laten liggen wat ze zo graag ter hand namen. Ze spreken nu terwijl ze altijd zwegen. Ze luisteren in plaats van altijd het hoogste woord te hebben. Gods goede Geest onderwees en onderwijst hen van dag tot dag. Wanneer ze in een dagelijks stille tijd hierover nadenken, ze zullen reden te meer hebben om de Heere groot te maken. Dat Hij het zo in hun leven maakt. Het wonder wat in het leven heeft plaatsgevonden zal meer en meer gestalte gaan krijgen. Ja, hoe meer het wordt verdrukt door bestrijders van binnen en van buiten, Gods Geest zal des te krachtiger werk doen om dat wat uit God was openbaar te brengen. Want genade van de Heere wordt niet tevergeefs gedeeld. Johannes werd naar Padmos verbannen. Daar was plaats hem datgene bekend te maken wat nu nog van zo grote waarde is. Zo zal de Heere uiteindelijk alles wat schadelijk is in het leven teniet doen om Zijn werk tot groter glorie te doen komen. Er kunnen dingen in het leven van Gods kinderen gebeuren waar de buitenwacht met ach en wee over spreekt. Gods kinderen leren echter getuigen van het goede van de weg die de Heere met hen ging en gaat. De psalmist zong al dat het goed was verdrukt te zijn geweest. In de geestelijke strijd kan het lang lijken alsof de Heere niet meer van hen afweet. Maar in het gelovig zien op de weg die de Heere in het verleden met hen ging. Op de uitreddingen keer op keer. Ze mogen zingen dat er meer voor dan tegen hen zijn. Ze leren zien dat ze de overhand hebben gekregen in een heel bijzondere weg. Boog en schild is en wordt op hen verspild. Waar ze ook zich bevinden, de engelen Gods zullen altijd om hen heen staan. Gods als hun Vader zal Zijn eeuwige armen om Zijn kinderen blijvend slaan. Hij zal hun val niet gedogen. Hij zal hen behoeden en beschermen. Van nu tot in alle eeuwigheid. Het kan bij tijden voor het gevoel zo zijn. Dat is groot. Maar wanneer het gevoel er niet is. Ziende bijvoorbeeld op de omstandigheden. Dan zal juist dat bijzondere geloof, wat ze niet en nooit van zichzelf hebben, hen omhoog doen zien. Ze zullen weten dat de Heere hen deze donkere weg laat gaan om hen des te rijker en sterker in de Heere uit de verdrukking te doen komen. De wegen waarin het lijkt alsof ze doelloos de aarde bewonen zullen juist later getuigen van de bijzondere leiding van de Heere. Wanneer ze mogen zien hoe ze in die soms schijnbaar donkere wegen geleerd hebben een totaal andere weg te gaan. Er kwam in de donkerheid een andere gang in het leven. Alle dingen in het leven van Gods kinderen zullen meewerken ten goede. Om één van Zijn kinderen moeten anderen soms een moeilijke weg gaan. De Heere beproeft iedereen. Hij toetst de gangen van allen. Hij ziet elks hart aan. Daar komt ook niemand van het geheiligde volk des Heeren onderuit. De uitkomst van de beproevingen in het leven zullen echter doen zien wat de weg uitwerkte. Waar de één vol wrok en opstand een oase aandoet, de ander komt gelouterd uit de golven. Verdiept in het geloof. Voller van de liefde tot God en de naaste.