Terug van weggeweest.

Het leven is niet gemakkelijk. Iedereen maakt vroeg of laat kennis met de moeilijkheden in dit leven. Komt het niet van de ene kant, dan wel van de andere. Kortom, het is hier niet de hemel op aarde. De Heere heeft ook geen twee hemelen. Alles hier is verbroken door de zonde. Bij tijden lijkt het een hopeloze toestand. Vragen rijzen voortdurend op. Hoe moet het verder. Wat is de weg die ik moet gaan. Voor buitenstaanders is het doen en laten van de ander vaak vol vragen. Maar wie zijn wij om ons ongevraagd er mee te bemoeien. Onze adviezen te geven.

Ieder gaat in dit leven zijn eigen weg. Maakt dagelijks keuzes zoals hij denkt dat het op dat moment het beste is. In die weg wordt altijd onderwijs gekregen. Waar je je op dat moment ook bevindt. De keuzes nemen geen end. Steeds weer worden nieuwe wegen ingeslagen. Van stap tot stap gaat het verder. Tot op een gegeven moment men weer terug kan komen vanwaar men is vertrokken. Naomi is daar een voorbeeld van. Terug van weggeweest. Veel meegemaakt. Lessen ontvangen op Gods leerschool. Doch als een Mara teruggekeerd. Ook weer een keuze. Omdat op dat moment werd gedacht de Heere te volgen. Naast haar ging Ruth. De vrouw waarvoor ze haar land moest verlaten.

Terug van weggeweest. Jaren van omzwerven liggen achter. De ene les na de andere genoten. En met de gevolgen van die oefeningen terug. Om een nieuw begin te maken. Ook dan is het weer onduidelijk wat het hoe en het waarom is. De bestrijders zijn veel. Van binnen en van buiten wordt gelachen. Meewarig het hoofd geschud. Schouders opgehaald. Gods kinderen leren zwijgen. Na deze zullen ze het immers pas kunnen begrijpen. Er komt een tijd van wachten. Opnieuw wachten. Want wat zal het gevolg zijn van de weg die gegaan wordt. De weg terug.

Voor Naomi werd het een vreugde die ze niet had gedacht te zullen beleven. Een schoondochter gehuwd met Boaz. Een kind van hen op haar schoot. Maar Gods wegen reiken verder. Waar uit dit kind uiteindelijk Het Kind werd geboren.

In het leven zullen alle dingen uitlopen tot de eer van Zijn Naam. En wie in het leven niet leert roemen in de Heere is een vreemdeling van de genade die is weggelegd voor Gods kinderen. Duizend vragen zullen oprijzen in het leven. De oude mens zit graag met zijn vingers achter de dingen. Zoekt graag de dingen naar zijn hand te zetten. Het gelovig volgen geeft rust en vrede. Alhoewel veel strijd door bestrijders van binnen en van buiten kan komen. De omstandigheden tegen. Mensen die meewarig kijken en spotten. Eenzaamheid en onbegrip.

Het leren wachten en vertrouwen zal pas in veel oefeningen worden geleerd. De oude mens zal keer op keer proberen de dingen te verhaasten of te veranderen. Er zal veel strijd gestreden zijn, veel leed geleden, voor en aleer er eindelijk vrede zal komen.

Terug. Voor vele buitenstaanders een schijnbare zekerheid. Een  meewarig kijken. De weg terug. Ogenschijnlijk. Maar nooit gaat iemand terug zoals hij wegging. Daar ligt een tijd tussen. Een tijd van lessen en onderwijs. En de tijd die komt zal uitmaken wat dit zal uitwerken. Voor mensen verborgen. Maar met de Heere zal opnieuw een tijd van leren en afleren voor iedereen aanbreken.