Tranen in Gods fles.

Wanneer de Heere in het leven komt, het gaat nooit zonder tranen. Vroeg of laat komen ze zonder getal bij al Gods kinderen. Tranen van spijt, tranen van geluk, tranen van verdriet. De Heere leert hen allen wat het is om te huilen. Hij wacht op deze uiting van emotie opdat Hij genadig kan zijn. Want in het prijsgeven van die tranen komt een ruimte voor iets anders. Het geloof, de hoop en bovenal de liefde krijgen een nieuwe kans verder op te bloeien. Zorgvuldig bewaart de Heere al die vergoten tranen in Zijn fles. Opdat Hij ze gedenkt en op Zijn tijd en wijze droogt.

De Heere slaat elk van Zijn kinderen nauwkeurig gade. Ze hebben Gods Geest Die hen in dit leven leidt en steeds verder onderwijst. Nooit doet Gods Geest een werk wat hen in de hoogte brengt. Zodra het dreigt te gebeuren komt Gods snoeiwerk eraan te pas. Elke rank die geen vruchten draagt wordt weer afgesneden. Zodat andere takken meer kans krijgen te groeien. Ja, meer vruchten dragen. Dit afsnijdende werk is weer een oorzaak van veel tranen. Door allerlei oorzaak komen ze op uit het hart.

De Heere laat geen traan aan Zijn oog ontglippen. Hij vangt ze alle op terwijl Zijn kinderen daar niet de minste gedachte aan hebben. Integendeel kan het lijken alsof de Heere hen is vergeten, of heeft verlaten. Doch die hier bedrukt en met tranen zaait zal zeker juichen als hij vruchten maait.

De Heere weet van de zwerftocht die Zijn kinderen in dit leven gaan. Hij weet wat van Zijn maaksel is te verwachten. Zijn oog zal altijd op Zijn kinderen gevestigd blijven. Hij zal het zaligmakend werk wat Hij is begonnen blijvend voeden. Daarbij houdt Hij hun tranen nauwlettend in de gaten. Hij keurt ze naar hun oorzaak. Zolang het een uiting is van opstand en boosheid, Hij zal hen laten huilen. Tot Hij ziet dat het de tranen worden die in Zijn fles vergaderd kunnen worden. Zodra Hij de tijd rijp acht zal Hij die tranen beantwoorden met Zijn liefde.  Steeds opnieuw zal de Heere ook in die tranen de weg wijzen die gegaan moet worden. Daar gaat altijd een vragen aan vooraf. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal. Zodat in biddend opzien gehoorzaamd wordt zodra Gods stem wordt verstaan.

Tranen zuiveren de ziel. De ziel die zo verscheurd kan zijn. De ziel waarin het misschien al jaren schreit zonder een enkele traan te laten. Maar zonder tranen zal nooit ruimte komen voor meer liefde. En zonder liefde zijn woorden en daden als een klinkend metaal. Gods Geest laat alles in het leven meewerken om ook dit genadewerk te verheerlijken. Een leven vol liefde gaat gepaard met tranen. Geen tranen die gemaakt zijn. Maar tranen die in Gods fles bewaard worden.

Er zijn altijd mensen die bij het minste of geringste hun tranen klaar hebben. Anderen moeten geleerd worden wat het is om voor het eerst of opnieuw te huilen. Ze zouden bijna vergeten dat er tranen zijn die door de Heere worden gevraagd en gebruikt tot het genezen van hun wonden. Maar Hij Die hen nooit zal begeven of verlaten weet middelen en wegen om het hen te leren.

En de tranen die de Heere leert schreien zorgen dat er uit dankbaarheid weer nieuwe tranen volgen.