De Trooster

Het leven is niet eenvoudig. De enige handleiding van waarde die er in dit leven is, is het Woord van God. Daarin staat precies geschreven wat bozen en goeden te wachten staat in en na dit leven. Gods Woord spreekt heel duidelijk over de vele wederwaardigheden. Over de roepstemmen. Ja, over de noodzaak van een wedergeboorte. Een dagelijkse bekering. Een dwaalziek hart. Over vleselijke begeerten.  Een noodzakelijk keuze. Die een verandering van het gehele leven inhoudt. Een standvastig blijven in de strijd die volgt tegen een driehoofdige doodsvijand. Die niet zal ophouden te proberen om te doen struikelen. Voor Gods kinderen is er de wetenschap dat er in het lijden in deze tegenwoordige wereld lessen liggen voor het volgen van de Heere Jezus. Nu we achter de heilsfeiten staan is er de wetenschap dat het leven van op en neer zich zal blijven herhalen tot het einde. Net zolang tot het beeld van God in mensen wordt gezien. Een bruidskerk wordt geheiligd binnengehaald. Er zullen blijvend donkere tijden zijn. Maar steeds zal het licht weer opgaan. Het is zaak om juist in de dieptes waarin men zich meent te bevinden geoefend te worden in het geloof. Zijn lof te zingen in de nacht van het leven. Het leven van een christen blijft een leven van zuchten en zorgen. Zodra het licht is aangebroken heeft de duisternis zich weer aangediend. Niet anders dan en alleen zo zullen Gods kinderen zalig worden. Door veel verdrukking.

Er is de wetenschap dat boven alle zorgen van het leven de bijzondere zorg van God staat. In een weg die geleid wordt door Woord en Geest mogen al Gods kinderen weten nooit te zullen omkomen in de stormen die ook, ja juist over hun leven gaan. De Heilige Geest is Diegene Die als de Trooster in het leven van al Gods kinderen is en blijft. Juist op de momenten waarop het heel moeilijk is wordt gesmeekt om de hulp en de leiding van deze derde Persoon in het Goddelijk Wezen. Nooit zal deze tevergeefs aangeroepen worden. Wanneer een schreeuw om hulp wordt gehoord, Hij is al onderweg om het donker tot licht te maken.

De Heilige Geest werkt het geloof uit in de harten van Gods kinderen. De Heilige Geest geeft de hulp en de kracht waarop Gods kinderen hopen en wachten. Hij neemt uit Christus en legt het in de harten van mensen. Altijd in de weg van schijnbaar omkomen wordt de bede geboren om deze onmisbare Trooster. Deze kan Zich aandienen of ervaren worden op geheel verschillende wijzen. Bij de één zal er een totale omkeer van omstandigheden zijn. Terwijl bij de ander deze ongewijzigd zullen blijven. Van belang is te weten dat de omstandigheden onze zaligheid niet bepalen. In de omstandigheden, hoe die ook zijn, moeten wij de Heere ontmoeten. Zijn stem horen. Ons afvragen wat Hij ons te zeggen heeft. Vanuit het contact wat wij met de Heere hebben mogen anderen zien en horen waar wij onze hulp zoeken en verwachten. Zodat wij ongemerkt een getuige van Hem zijn.

Gods Heilige Geest is de Trooster in het leven van Gods kinderen. Hij zorgt voor alles en laat niemand omkomen in dit moeilijke leven. Wie de Heere aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot. Op Zijn tijd en wijze mogen wij keer op keer zien hoe de Heilige Geest leidt op een wonderlijke weg. Nogmaals, we kunnen het nooit doen met wat gisteren is geweest. Wanneer we het licht in ons leven opnieuw zien opgaan, we moeten er rekening mee houden dat de dagen van de duisternis veel zullen zijn. Toch zingt dan de dichter van psalm 116: Hij redt mij keer op keer.