Gods trouwe zorg.

Boven alles staat de Almachtige. Hij is de Getrouwe, de Alomtegenwoordige. Hij is de Alwetende. En Zijn zorg is er voor al de Zijnen. Dat is geen praatje, maar een ervaring en een beleving van dag tot dag. Altijd weer zal de verwondering er zijn. Voor het eerst of opnieuw. Dan is het niet uit te spreken hoe Hij regeert. Hoe Hij wonderen doet op wonderen horen in het leven van allen die de Naam des Heeren vrezen. Juist de kleintjes in de genade, die het vaak zo moeilijk allemaal kunnen geloven laat de Heere zo vaak zien Wie Hij is. Net zo lang tot ze in stilheid ook hun vertrouwen volkomen op Hem hebben mogen stellen. Kortom, Hij zorgt voor hen. Het is ook naar het Woord. Waar zo duidelijk staat geschreven: Want Ik zorg voor u. Wanneer niemand meer kan geloven dat de Heere nog met zulke mensen van doen wil hebben, juist dan laat Hij zien Wie Hij is. Niet voor de rechtvaardigen in eigen oog. Niet voor de hoogbekeerden die misschien wel denken dat ze om Hem te behagen in het zwart moeten lopen vanwege hun zonden. Nee, de Heere laat zien dat Hij het hart kent van de Zijnen. Ja, Hij kent het hart van al de Zijnen. Niemand uitgezonderd zal in het leven Zijn trouwe zorg ervaren. Hoogverheven regeert Hij van dag tot dag. Van uur tot uur. En geen minuut of seconde laat Hij Zijn kinderen aan zichzelf over. Ook al is het voor de beleving zo. Of voor de schijn van omstanders. Het is niet zo. Altijd zal er die voor het oog onzichtbare band zijn. De Heere geeft de Zijnen enerlei weg. Ze zullen ervaren dat het in dit leven een kruisweg is. Een weg van strijd, van moeite en verdriet. Maar uit die alle en van die alle redt de Heere. De uitkomst zal niet falen. Het enige wat wordt aangereikt is: Houd in uw weg het oog op Hem gericht. Het is niet iets wat een mens van zichzelf kan. Wat hij van zichzelf gelooft. En daarbij komt natuurlijk ook het verschil in karakter. Doch in een leren op de school van de Heilige Geest wordt het geleerd. Om uiteindelijk alles in de handen van de Heere te geven en het daar te laten. Om niet te vertwijfelen. Hoe moeilijk de omstandigheden soms ook lijken. Hoe uitzichtloos voor het gevoel. De Heere doet zonder dat we het misschien ons direct bewust zijn, alle dingen medewerken ten goede degenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Alle dingen? Ja, alle dingen. Zelfs de zonden zullen in een weg van schuld en vergeving meewerken om tot meerder genade te komen. Wat is dan die meerdere genade. Dat is het verkrijgen van de verlichte ogen van het verstand. Het zien wat anderen niet zien. Het geloof wat gelouterd wordt. Het voortbrengen van meerdere vruchten in een weg die de Heere steeds weer wijst. Het vruchtbaar zijn voor anderen. En dat in een weg van gunning. Van meedelen en onderwijzen. Waar het in het hart zingt: Kom ga met ons en doe als wij. Gods trouwe zorg gaat niet alleen mij aan. Het gaat ook mijn kinderen, mijn moeder, en allen die om mij heen zijn aan. In een groeien in genade worden zuigelingen tot jongelingen en vervolgens wijzen de vaders en moeders in Israël, gefundeerd op de Rotssteen Christus, helder en duidelijk de weg allen die de Heere op de weg brengt. Het zullen niet altijd gemakkelijke wegen zijn die de Heere in deze wijst. Maar daarboven staat en blijft staan de trouwe zorg van de Heere. De niet tegen te houden kracht van de Heilige Geest. Waar de liefde dringt. En, nogmaals, dit geldt niet alleen voor mij. Ook niet alleen voor de vromen in zichzelf. Met, zoals ik eerder schreef, de zwarte kleren en de gezelschappen. De mensen met de uitgestreken gezichten. Die denken dat alleen zij de van God geleerde mensen zijn. En dat zo in hun “gelaat, gewaad en gepraat” tonen. Niet wetend dat ze anderen zo in de weg staan en misschien zelfs zover brengen maar niet meer naar de kerk te gaan. Want wat die of die heeft, dat zullen zijn toch nooit krijgen. Nog even duidelijk: Het geldt allen die zich mogen weten onder de schaduw van Zijn vleugelen.

Nooit en nooit worden Gods kinderen uitgewonderd in de wegen die de Heere met de Zijnen gaat. En dat alleen door Zijn trouwe zorg.