Uw wil geschiede.

 
Groeien in genade is groeien in de vruchten van de Heilige Geest. Alle hardheid gaat eraf. De eigen wil wordt gekruisigd. Men leert het stamelend bidden: Uw wil geschiede. 

Er wordt geleerd dat het een stil berusten is in datgene wat komt. En als het van de Heere is, er komt zeer zeker keer op keer een duidelijke wegwijzer. Alleen, dat kan wel eens op zich laten wachten. En heel anders gaan dan was gehoopt. Ook in deze is goed onderwijs van groot belang. Zodat men, wanneer het moeilijk wordt, niet direct weer in vertwijfeling terechtkomt.

Welk een voorrecht wanneer mensen op onze weg komen die hierin duidelijk en verstandig kunnen leren. De Heilige Geest zet ze in als het nodig blijkt te zijn. Wanneer de gelovigen er niet meer uit dreigen te komen. Het kan ook zo zijn dat de Heilige Geest Zelf en rechtstreeks onderwijst. Aan hen die met meer inzicht zijn bedeeld. Het zijn christenen die niet alleen zijn geroepen maar ook bekwaam zijn gemaakt. Verder zijn geleid. Door de bevinding geoefend. Uit ondervinding weten ze dat op donkere momenten zo snel dwaalwegen worden bewandeld. Zoals Abraham zich een andere vrouw nam om toch maar een zoon te ontvagen.

Wanneer een situatie optreedt die eerder aan de orde is geweest, er kunnen uit vroegere ervaringen lessen worden getrokken. Om niet opnieuw door eigen schuld in onmogelijke situaties terecht te komen. Met alle gevolgen van dien.

Het is vooral in deze omstandigheden van belang dat Jakob (die oude mens) met Israël ( de mens in Christus) in contact blijft. Dan is het zaak dat Jakob eronder komt. Zichzelf leert kruisigen. De hand op de mond legt. Israël weet immers dat het door Jakob weer donker kan worden. Wanneer hij bijvoorbeeld weer zo hard van de toren blaast. Of een andere boezemzonde de kop opsteekt.

Uw wil geschiede. Het is geen gemakkelijke les. Maar het geloof en het vertrouwen leert het bidden. Dan is het niet meer zo belangrijk of er direct een oplossing komt.

In het verdere wordt het echter blijvend ervaren dat er nog zoveel van die oude mens bijzit. Daarom, nogmaals: er wordt, als het goed is, gestameld Uw wil geschiede.

Zo is daar dan het onderscheid tussen Jakob en Israël. Het ene is vanuit een  vertrouwen in eigen kracht dat beloftes zo op de vervulling aangaan. Het andere is een ootmoedig vertrouwend wachten wanneer alles zo donker is. Wanneer het er niet meer op lijkt dat het ooit nog anders zal worden. Zo is er groei in de genade.

Zo is daar dan het onderscheid tussen Jakob en Israël. Het ene is vanuit een  vertrouwen in eigen kracht dat beloftes zo op de vervulling aangaan. Het andere is een ootmoedig vertrouwend wachten wanneer alles zo donker is. Wanneer het er niet meer op lijkt dat het ooit nog anders zal worden. Zo is er groei in de genade.

Uw wil geschiede.

In deze stand van het geestelijk leven is er een wachten. Het oog, zonder dat het voor de bewustwording vaak zo duidelijk is, omhoog. En het hart naar Boven. Vanwaar mijn hulp komen zal.

Nee, de weg die is afgelegd is nooit tevergeefs. Om voor het komende te leren. Het is niet de bedoeling te twijfelen wanneer het straks weer donker wordt. Het moet verder. Dat moet altijd voor ogen worden gehouden…… Verder groeien gaat  in de diepte. Niemand wordt hierin voor niets geplaatst. Het zilver komt uit de smeltkroes. En het goud uit de oven. Het wordt gemakkelijk gezegd. Maar om zich nu daarin  geplaatst te weten is zo eenvoudig niet. Lijdzaamheid, bevinding. Hoop. Die beschaamt niet. Maar het komt wel eens heel anders dan gedacht. Uw wil geschiede is zo’n eenvoudige les niet. Een weg tegen het vlees. Daar komt alles op af.