De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Wij, mensen, zijn uit God gevallen. Uit God, Die de wereld goed had geschapen. De mens vertoonde het beeld van God. Hij was goed uit de handen van God voortgekomen.  Maar hij luisterde niet naar God. Daardoor is hij het beeld van God kwijtgeraakt. En hij kan voor God niet meer bestaan. Het ergste is dat hij het niet weet. Niet ziet. En zo gaat hij slapend door het leven.

God heeft een plan uitgedacht. Hij heeft Zijn Zoon naar de aarde laten gaan. Deze heeft geleden en is gestorven voor de zonden van mensen. Mensen die zijn uitverkoren om God toch weer te verheerlijken. Alle mensen die in de Heere Jezus geloven krijgen in de weg van het wonder het beeld van God terug. Dat moet gebeuren in de tijd dat ze leven. Door het Woord van God en door de Heilige Geest worden deze mensen levend gemaakt. Ze worden opnieuw aangenomen door God. Ze krijgen Gods Geest. En Deze leidt hen het gehele leven. Ze worden opnieuw Gods kinderen genoemd.

De zonde wordt vergeven. In een nieuw leven moet geleerd worden godzalig te wandelen. Dat gaat niet vanzelf. Elke dag wordt gezien dat mensen zondaars blijven. Elke dag hebben ze de genade nodig dit te zien. De zonde te zien. Vergeving te vragen. Iedere dag moet de strijd worden aangebonden tegen de zonde. Want uit het hart komen zoveel dingen voort die voor God niet kunnen bestaan.

Het is alleen mogelijk een kind van God te worden door het werk van een drie-enig God. De Heilige Geest is de Werkmeester van de zaligheid. Hij werkt in de harten van de mensen de zaligheid uit. Als de Heilige Geest in het hart komt onderwijst Hij van dag tot dag. Zonder het werk van de Heilige Geest heeft het spreken over de Heere Jezus geen enkele waarde. Er moet in het leven een vernieuwing komen. Dode mensen moeten levend worden gemaakt. Ze moeten vruchten dragen tot geloof en bekering waardig. De Heilige Geest legt het eerst de Liefde in het hart. En deze liefde vergaat nimmermeer. De liefde is lankmoedig. Geduldig. Hij kan het kwade vergeven. Hij zoekt niet zichzelf. De liefde komt uit God. Zoals Hij de mensen liefheeft, zo krijgen Gods kinderen elkaar lief. Ze zijn heel gunnend. Ja, gunnen elkaar het beste. En is dat niet het leven met de Heere? Maar dan ook het echte leven met Hem.

De Heilige Geest gaat uit van de Vader en de Zoon. God de Vader is de Schepper en Onderhouder van het leven. Hij is Degene Die het Verlossingsplan heeft uitgedacht. De Zoon is naar de aarde gekomen. Hij heeft de Verlossing mogelijk gemaakt. Maar zonder de Toepasser, de Heilige Geest, zal er nooit een Verlossing komen.

Geestelijk dode mensen worden in een punt des tijds levend gemaakt. Het is een ogenblik in Zijn toorn. Maar een leven volgt in Zijn goedgunstigheid. In die tijd van het verdere leven zal er door Gods Geest en door Gods Woord een groeien zijn in de genade. De eerste wankele stappen worden gezet. Maar in het verdere zullen ze meerdere vruchten mogen dragen. Daar zal de hele helse macht op afkomen. Hij zal niet willen dat er in deze donkere tijd nog lichtjes branden. En toch zullen ze er zijn: Gods kinderen die als lichtjes branden in de nacht.