Zo zet de Heere mensen stil.

De Heere spreekt tot mensen door Zijn Woord en door Zijn Geest. Wie Hij op het oog heeft wordt stilgezet. Van zichzelf gaan mensen een weg die ze zelf hebben gekozen. Ze lopen die weg net zolang tot ze vastlopen. Niet meer weten hoe het verder moet. Door Gods goedheid worden mensen stilgezet. Door Zijn liefde laat Hij mensen vastlopen. De Heere weet daar altijd middelen en wegen voor te vinden. Maar dan is het genade wanneer mensen verstaan dat de Heere spreekt. Het is genade wanneer mensen nu leren luisteren en vragen naar Hem.

Voor de één is het een ziekte, voor de ander een ongeluk. Een gebeurtenis in de familie. Het ontslag op het werk. Of de gehele economische crisis. Het gebrek aan geld. Kortom, de Heere werkt aan op de ondergang van het kunnen en kennen van mensen. Om het dan alleen van Hem te verwachten. Alleen in die weg leren mensen nadenken. Nadenken over zichzelf. Over de weg die gegaan wordt. Over hun staan in het leven. Over hun verhouding tot God. Wanneer geen acht wordt geslagen op deze roepstem, het is de zonde tegen de Geest. Geen ding gebeurt toevallig. Bij alles is er de besturing van de Heere. Die mensen  op deze wijze zoekt stil te zetten.

Dit geldt niet alleen een onbekeerd mens. Dit geldt ook mensen met genade. Die opnieuw wegen gaan die niet zijn zoals de Heere dat van hen vraagt. Steeds weer is daar het Woord van de Heere. Zijn stem in het leven van alle dag. In opnieuw vastlopende wegen. Om mensen opnieuw en blijvend te onderwijzen. Voor het eerst of opnieuw stil te zetten. Het is Zijn trouw en Zijn goedheid om in de weg van de donkerheid, van de diepte, van vastlopen en stilzetten te spreken door Zijn Woord en Geest. Ja het is in de regel Zijn gewone wijze van werken. Mensen zijn van huis uit geen gewillige kinderen van God. Ze lopen naar het goeddunken van hun eigen  hart. Ze weten het wel. Het liefst groeien en bloeien ze. Ze zoeken carrière en vooruitgang. Men wil meer en graag het meest. Men rekent zich rijk. De hoogmoed van huis uit herkennen ze niet. Men vraagt ook niet hoe de Heere hen ziet. Zij leiden hun leven zoals zij denken dat het goed is. Ze denken er geen minuut over na of het een christelijk leven is. Wanneer enige onrust in hen huist, men weet het wel zo te draaien dat het in eigen oog voor de Heere acceptabel is. En wanneer de Heere hen niet tegenkomt, op welke wijze dan ook, ze gaan op tot het te laat is. Dan is het nog genade wanneer de Heere hen in dit leven laat vastlopen.

De Heere wil geen mensen die op bovengenoemde wijze hun leven leiden. De Heere heeft geen behoefte aan deze rechtvaardigen. Maar Hij zoekt ze wel op. Hij zoekt en werkt aan op de ondergang van deze mensen. Dit is een weg tegen het vlees. Die men zolang mogelijk zoekt te vermijden. Maar de Heere werkt door. Hij brengt mensen in de diepte. Om daar te leren luisteren. Steeds weer werkt Hij aan op het dal van donkerheid en vastgelopen wegen. Om daar te leren vragen naar de Heere en Zijne sterkte.  Hij werkt aan op  het bukken en buigen voor die almachtige God. Om dan uiteindelijk Zijn stem te leren verstaan.