God de Heere regeert.                                                                                                                                                                                           

Mensen die niet verder komen dan hun godsdienstige beschouwingen te baseren op een prettig gevoel. En dit dan onder de noemer brengen van het geloof. Maar geloof is geen gevoel. Alhoewel het geloof niet zonder het gevoel zal gaan. Geloven is geloven. En zalig die geloven zonder dat ze iets zien. Geloven is een gave van God. Gewerkt door de Heilige Geest komt er een gave om te zien op Gods Gave. En wanneer de schatten uit deze Christus opengaan en in het hart worden gelegd, er komt een gedreven worden door de Heilige Geest. Om nu en voortaan door de Geest geleid het wonder van genade uit te stallen.

Vreest niet, gelooft alleenlijk. En in dat geloof is leven durven. Leven vanuit die Geest is een voortgedreven worden van de ene dag in de andere. Het is een uitkopen van de dagen die als een geschenk van God gegeven worden in dat nieuwe leven. En alles wat gij doet, doet het ter ere van God. Met de geschonken gaven, door Gods Geest gewerkt, worden eerste wankele stappen gezet. Waterige vruchten komen aan de boom des levens. Vruchten, die ieder volgend jaar smakelijker en heerlijker zijn.

Zonder enten zal er altijd wildgroei zijn. Daarom is geen kalme reis beloofd aleer er een behouden aankomst zal zijn. In het verdere leven zullen altijd in een enorme strijd van buiten en van binnen alle wrange en verkeerde vruchten weggesneden worden. In een toenemende pijn wordt ervaren wat een stervend leven is aan alles wat buiten God en Christus wordt gevonden.

God vraagt geen voetstap te zetten zonder Hem. En iedere Jona verstaat hoe hij wordt teruggefloten naar de plaats waar hij is gezet. Wat vijand tegen hem zich kant. Gods hand zal altijd voorzien van moed en krachten. Waar Saul zijn duizenden verslaat, David weet tienduizend man te treffen. Met zijn God springt hij zelfs over de hoogste muur.

In het geloof worden de grootste heldendaden verricht. Waar niemand op gerekend had, het gebeurt op het alleronverwachts. De steen die veracht was door bouwlieden wordt tot een hoeksteen. En altijd is het waar geweest, dat in de weg van de onmogelijkheden de Heere Zijn wonderen verricht. Ruth kwam uit het heidense land. Rachab uit de hoerentent. En die niemand hebben wil, die is voor de Heere.

Hij was veracht, Hij was de onwaardigste onder de mensen. Een Man van smarten. En in die weg zullen al Gods kinderen de zaligheid verkrijgen. Ze komen uit de grote verdrukking. Maar hebben hun klederen witgewassen in het bloed van het Lam. Door de eeuwen heen heeft de Heere Zijn genade zo verheerlijkt . Ongedacht, onverwacht, altijd weer komt er vanuit de donkere nacht een lichtje. En een klein smeulend vuurtje wordt onder inwachten van Gods Geest tot een machtig schouwspel van vlammen.

Gods Geest waait waarheen Hij wil. Raakt aan die Hij wil. Zoals Jozef vanuit de grootste verdrukking kwam. Heerser werd in het Egypteland, zo wordt door de Geest gedreven nog altijd een godswonder uitgewerkt. Aanvankelijk veracht, vertrapt, vernederd, niet erkend. Maar in een weg tegen alle onmogelijkheden in een zegen die voor weinigen is weggelegd.

Zij zullen de eerkroon dragen. Door U, door U, om het eeuwig welbehagen. Zalig hij dan die in dit leven de God van vader Jacob tot zijn hulp heeft. Ja, die door de nood gedreven tot die God Zich om troost begeeft. Die in de moeilijkste omstandigheden zijn hoop op die God vestigt.

Die zal nooit, maar dan ook nooit beschaamd uitkomen.