Verborgen ondersteuning

Het leven van mensen is niet eenvoudig. Voor de één moeilijker dan voor de ander. Gods kinderen mogen in tijden van schijnbare onmogelijkheden ervaren hoe een verborgen ondersteuning hen geldt. Daarom kunnen zij dragen wat niemand voor mogelijk houdt. Een rust en zekerheid houdt hen vast in de ogenblikken wanneer het water te hoog schijnt te worden. Er is maar één ding dat hen verblijdt in die zware momenten. Het is de zekerheid te lijden om Christus’ wil. Het vasthouden aan de wegen die de Heere wijst doet op momenten schijnbaar alles en allen verliezen. Ze worden echter ondanks alles liever met het volk van God kwalijk behandeld dan dat ze een tijdlang genieten van de zonde. Geen van Gods kinderen leert deze weg dan alleen in de verzoeking en beproeving.  Problemen die de Heere niet geeft maar wel toelaat. Deze wegen zijn altijd tot nut of tot afval. De Heere beproeft datgene wat Hij liefheeft. Zonder vlek of rimpel wil Hij ze hebben die van eeuwigheid zijn uitverkoren. Heilig en godzalig moeten ze leren leven. Als het ware wil God Zijn eigen beeld zien in Zijn kinderen.

Het leven met de Heere is een leven vol kruis en moeite. Wanneer nog niet het ene voorbij is zal het volgende zich aandienen. Die volharden zal tot het einde zal zalig worden. En juist dat heeft die verborgen ondersteuning voortdurend nodig. Om het uiteindelijk alleen van Hem te leren verwachten. Van geen enkel mens is uiteindelijk de uitkomst te verwachten. De Heere geeft op Zijn wijze altijd de hulp en kracht die nodig is. Hij geeft de opdracht de loopbaan te lopen tot het einde toe. Hij zegt echter dat die loopbaan met lijdzaamheid moet worden gegaan. Een les die voor weinig mensen eenvoudig is.

De Heere wijst Zijn kinderen wegen. Wegen die niet eenvoudig zijn. Wegen waaraan veel strijd verbonden is om ze gehoorzaam te gaan. Het geloof leert echter te volgen. Ook al wordt niet gezien hoe het zal gaan. Integendeel, het lijkt een uitzichtloze weg. Het lijkt omkomen. Toch is daar die kracht om te gaan na korte of lange tijd. Stappen te ondernemen die niet worden gedacht te kunnen gaan. Het laatste stukje is een sprong in het diepe. Maar waarbij een wonderlijke rust is. Met de zekerheid dat het toch de weg is die moet worden gegaan.

In die weg zal blijken of er nog een vriend of vriendin is die dit begrijpt. Die met je blijft in het heetst van de strijd. Gods kinderen rekenen nergens op. Ze vertrouwen alleen op de Heere hun God. In die weg die wordt gegaan met veel spot en hoongelach zal de Heere zeker Zijn verborgen ondersteuning geven. Hij zal nooit Zijn hulp doen ontbreken. Ook al is er schijnbaar niets van te zien. Gods kinderen gaan niet voor het zichtbare. Ze geloven en vertrouwen op de Heere hun God. De uitkomst is niet belangrijk. Ze weten alleen dat dit de weg is die de Heere van hen verwacht.

De verborgen ondersteuning is een genade van de Heere die Hij het gehele leven van de strijd geeft. Alleen in Zijn Kracht kan gestreden worden tegen een menigte die niet te stuiten is. En ook alleen in de weg van een wonder kunnen mensen tot bezinning komen. Zich afvragen waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Waarom zijn mensen toch uit op de ondergang van hen die het goed met hen bedoelen. Waarom werd Johannes onthoofd. Waarom worden zendingswerkers vermoord. De Heere heeft het gezegd: Ze hebben Mij gehaat. En ze zullen het u ook doen.