Verkort om der uitverkorenen wil.

De Heere Jezus zal terugkomen. Van die tijd of ure weet niemand. Dan de Vader alleen. Door de eeuwen is er gespeculeerd. Velen wisten te voorspellen wanneer het zijn zal. Kinderen zijn angstig gemaakt. Ouderen durfden niet meer te slapen. Maar tot op de dag van vandaag leven we nog in toekomstverwachting. De Heere is nog niet gekomen.

Door de Geest wordt gebeden of de Heere spoedig wil komen. Maar Gods genade is zo groot dat Hij nog uitblijft. Hij wil niemand verloren laten gaan. Zo zal het lijken alsof er geen eind komt aan de voor velen van Gods kinderen uitzichtloze situaties van het leven. Wanneer zo wordt uitgekeken naar de dag dat de Heere terug zal komen. De moeite en het verdriet voorbij zullen zijn. De tranen van de ogen zullen worden gewist. Het kan een omkomen lijken bij tijden. De bestrijders van binnen en van buiten zullen vragen waar God is Die verwacht wordt. Al deze tegenspoeden en het uitblijven van de Verlossing zullen twee dingen uit kunnen werken. In de eerste plaats kan er een onverschilligheid optreden. Het geloof van velen zal geen waar geloof blijken te zijn. Men valt als de dwaze maagden in slaap. Aan de andere kant zal er altijd een volk blijven wiens verwachting als een lichtje in de nacht blijft branden. Het zal niet gemakkelijk zijn. Maar zij verwachten het blijvend van de Heere. Het kan heel onmogelijk lijken. En wanneer zij niet zouden vasthouden aan de Heere, ze zouden de strijd ook opgeven. Door het geschonken geloof blijven ze volharden. Tot het einde worden ze van eeuwige armen vastgehouden.

Juist voor hen is daar  een belofte die in de grootste smarten troost biedt. De Heere zal uiteindelijk de tijd verkorten om die uitverkorenen wil. Hij zal hen niet langer laten lijden dan noodzakelijk is. En wanneer de tijden zo zwaar zullen worden dat het niet meer is te dragen, Hij zal komen. Altijd zal het onverwacht zijn. Dat zegt het Woord. Wanneer schijnbaar niemand meer rekening houdt met de wederkomst van de Heere Jezus Christus, het zal zo zijn. Net als in de dagen toen Hij op aarde kwam. Waar nog enkele herders spraken over de beloofde Verlosser. Een Anna, een Simeon. Zo zal het ook zijn in de dagen wanneer de Heere terug zal komen. Slechts een enkeling zal gelovig blijven uitzien naar de komst van de Heere op de wolken. Satan zal alles tewerkstellen om velen te verleiden.

Zo zal ook dan het antwoord gegeven kunnen worden op de grote vraag of er nog geloof zal zijn op aarde wanneer de Heere terugkomt. Een levend geloof. Een vasthoudend geloof, verbonden aan de troon van de genade. Wie volhardt tot het einde zal zeker zalig worden. Niet in een wettische vroomheid. Met duizend eigengemaakte wetjes. Maar door het ware zaligmakende geloof. Wat een gave van God is. Uit genade geschonken.