Verstand met goddelijk licht bestraald.

Het leven met de Heere geeft vrucht. Zo zal die mens nooit zijn wat hij zonder de Heere was. Leven met de Heere geeft genade van de Heere. En zo zal hij te herkennen zijn door iedereen die het wil zien. De psalmist zong: Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Dat was voor hem het beste wat hij zich in kon denken. Verstand met goddelijk licht bestraald. Geen loze woorden spreken. Geen zondige daden verrichten. Geen eigen inzichten laten gelden. Maar verstand met goddelijk licht bestraald. Van daaruit leven tot Gods eer. Op elke plaats waar hij is gesteld.

Nooit is een mens op deze wereld volmaakt en dus uitgeleerd. Altijd weer zal er iets zijn om van te leren of om af te leren. En daar staat een geoefend kind van de Heere blijvend voor open. Het blijft altijd dezelfde bede: Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Is er in mij een schadelijke weg. Leid mij op de eeuwige.

Om te leren en om af te leren is het niet het leven met een boekje in een hoekje. Het is het gaan op de plaats waar je bent gesteld. Zijnde als wel in de wereld maar niet van de wereld. Als een lichtend licht en een zoutend zout. Als een parel in Gods hand. Niet omdat men zich daar zelf voor houdt. Niet uit hoogmoed of uit eigengereidheid. Maar zo te leven zoals de Heere dat voor een persoonlijk leven vraagt in een wereld die neigt naar de ondergang. Dit zullen nooit de gemakkelijkste wegen zijn. Er zal voortdurend gebed en stil zijn voor God nodig zijn. Maar uiteindelijk wijst de Heere de weg aan elk van Zijn kinderen nooit verkeerd. En schenkt Hij ook de kracht en Zijn bijstand om vol te houden.

Groot is de trouw van de Heere aan al Zijn kinderen. En daarmee heeft Hij altijd Zijn eigen eer op het oog. De uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Maar ook het behoud van zondige mensen. De Heere heeft mensen niet nodig, maar Hij gebruikt ze wel. En om die reden geeft Hij toerusting voor dat waartoe Hij roept. Voor dat waartoe Hij gebruiken wil. Hij Die roept is getrouw. Die het ook doen zal. Niemand van de Zijnen hoeft bang of benauwd te zijn dat de Heere in de steek zal laten. Dat Hij het werk wat Zijn hand is begonnen niet af zal maken

Aard en karakter spelen een grote rol in het leven van elk mens. Ook in het leven van Gods kinderen. De één is banger dan de ander. De één is meer bespraakt dan de ander. Doch uiteindelijk komt eruit wat erin zit. En dat is niet minder dan verstand met goddelijk licht bestraald. Het zijn de vruchten van de Heilige Geest. De Heere leert Zijn kinderen niets voor niets. En wie in die wetenschap doet wat de Heere vraagt zal niet bang behoeven te zijn. En uiteindelijk ook niet bang meer zijn. Paulus stond uiteindelijk voor de keizer waar hij zich op had beroepen. Zelfs voor de groten van deze aarde was hij niet bang. Wanneer de Heere dit voor ogen heeft met de bangste van alle mensen, dan zal Hij wegen weten te vinden om hen uiteindelijk ook onbevreesd de weg te laten gaan. Waar de één al direct op hoge plaatsen is te vinden, een ander zal pas aan het eind van zijn leven deze innemen.

Het is niet belangrijk dokter of doctor te zijn. Verstand met goddelijk licht bestraald is iets geheel anders. Het ziet en hoort wat anderen niet zien. Het spreekt of leert zwijgen zoals de Heere dat wil. Er komt van alles tegenop. Alles van mensen wat hoogmoed is en betweterigheid. Doch in het vertrouwen op de Heere zal niets en niemand hen overreden. Ze hebben het alles zelf uit Zijne mond gehoord.