Zal in dit vertrouwen leven.

Geloven is niet iets vanzelfsprekends. Het is en blijft een leerschool. Geloven in voorspoed valt nogal mee. Maar als de wind opsteekt en tegen is, dan is het een andere zaak. Gods kinderen mogen zich vasthouden aan Wie de Heere voor hen is geweest in tijden van moeite en verdriet. In de wetenschap dat Hij Dezelfde is en blijft. Geloofsoefeningen zijn er voor de kleintjes in de genade. Maar ook voor hen die al langer op de weg zijn. De Heere meet de schouders voor Hij er een pakje oplegt. Om hen vervolgens te oefenen in het allerheiligst geloof.

Geloven is een vast vertrouwen en een zeker weten. Dat aan de ene kant. Maar de bestrijders zijn velen. Job was een kind des Heeren. Maar van zijn beste vrienden had hij niet veel, ja zeg maar niets te verwachten. Ze trokken hem in twijfel. En dachten dat hij iets had te verbergen. Zo ging hij een moeilijke weg. Een weg waarin hij zelfs wenste niet geboren te zijn. Doch de Heere bleek ook bij hem Dezelfde te zijn. En zo kwam het in het leven van Job zoals niemand had verwacht. De Heere maakte alles nieuw.

Geloven is niet iets vanzelfsprekends. Het is een leerschool om achter de Heere aan te gaan. Niet Hem voor de voeten te lopen en eigen wegen te gaan. Het is vertrouwen en zeker weten dat de Heere op Zijn tijd en wijze uitkomst geeft. De weg wijst die in het verdere moet worden gegaan. Dat geeft rust bij alle zorgen en moeiten die zijn gerezen.

Van mensen is niets te verwachten. Zo heeft Job het ervaren. Het is een weg van alleen gaan. Zoals geestelijk leven een persoonlijke zaak is en blijft. De Heere onderwijst elk van Zijn kinderen in een unieke weg. Om hen te brengen waar Hij hen wil hebben. Hij leidde hen alleen. In een weg die gisteren en eergisteren niet geweten is. Onverwacht en ongedacht. Om uiteindelijk, en dat is altijd de weg die de Heere gaat, verder geleid te worden. Om meer en meer het van Hem alleen te verwachten. Het alles over te geven in Zijn handen.

Het kan alles lijken alsof de Heere is geweken. Of Hij niet meer weet van een droevig lot. Doch het is alles een lijken. Het tegendeel is waar. De Heere is dichterbij dan wordt verondersteld. Hij is genadig en barmhartig. En groot van goedertierenheid. En in dat vertrouwen mogen ze allen leven. Want hoe donker de weg moge lijken, Hij ziet in gunst op die Hem vrezen. En de uitkomst zal niet falen.

De vrienden van Job hadden geen hoop op een goede afloop. Zijn vrouw moest al helemaal niets van de God van Job hebben. Maar de Heere liet hem niet alleen. En zo werd hij uiteindelijk gered uit alle moeiten en alle verdriet.

Het Woord is een houvast voor allen die de Heere mogen kennen en liefhebben. Het mag meegaan van dag tot dag en blijkt altijd weer waar te zijn. Dit alles omdat de God van de Bijbel Dezelfde is en blijft.

En in dat vertrouwen moeten al Gods kinderen leren te leven.