Een eeuwig wonder

In het Paradijs is het helemaal mis gegaan. Adam en Eva wilden als God zijn. En zo zijn ze uit God gevallen. Ze raakten Zijn Beeld volkomen kwijt. Ze moesten sterven. Als straf op de zonde. En met hen de gehele mensheid die uit hen geboren zou worden. De zonde van de hoogmoed had hen het oordeel bezorgd. Ze konden niet zeggen dat ze het niet wisten. Ze waren gewaarschuwd. Ze zouden als straf op de ongehoorzaamheid moeten sterven. Zij en al hun nakomelingen. Het gebod was duidelijk geweest. Doe dat, en gij zult leven. Maar in ongehoorzaamheid hadden zij de eeuwige nacht over zich heen gehaald. Zo is het begonnen. Ja, dat was het begin. En tevens ook het einde als God niet een ander verbond had ingesteld. De belofte dat ze nog weer tot God terug konden keren. Hij beloofde Zijn Zoon. De Heere Jezus Christus. Hij zou eenmaal komen. En het geloof in Hem alleen zou de redding van de mensen zijn. Ze zouden genade bij God krijgen. Het was het genadeverbond.

Eeuwen lang werd gewacht. Maar in de volheid van de tijd kwam Gods Zoon op de aarde. Hij stierf aan het kruis. Zonder enige zonde gedaan te hebben ging Hij in de plaats van mensen die zonder God niet konden leven en sterven. Hij stierf voor hun zonden.

De Heilige Geest is de Werkmeester van de zaligheid. Hij is het Die mensen die van nature naar God niet vragen onrustig maken. Hij brengt hen aan de voet van het kruis. En Hij geeft het geloof  in de Heere Jezus Christus. Dat is eerst een historisch geloof. Misschien een wondergeloof. Of een tijdgeloof. Doch het moet verder. Want de Tweede Persoon in het Goddelijk Wezen moet voor mij niet een Zaligmaker zijn. Maar Hij moet MIJN Zaligmaker worden. Dat is iets wat je ziende op jezelf niet kan geloven. Maar in de weg van een eeuwig wonder is er het wonder van levend worden. Van zichzelf dode mensen worden in de weg van wedergeboorte levend. En terstond verkondigen ze Christus. Dat laten ze zien in hun woorden en in hun daden. Het wonder is niet in een hoek geschied. Het is een wonder dat je niet en nooit kan bevatten. Het is duidelijk. Er was een eertijds. Een vroeger in het leven. Je leefde zonder God en zonder Christus. Je was doof en blind. Maar het wonder van het werk van de Heilige Geest zette een punt en er kwam een nieuw begin. Voortaan zou er maar één verlangen zijn. God lief hebben boven alles. En je naaste als jezelf. Een haten van de zonde. Een nauwgezet leven. Waarin God de hoogste, ja de enigste plaats heeft. Het zal een leven van gebed worden. Een zoeken naar Zijn weg. Een vragen naar Zijn wil. Een bang zijn te zondigen, hem niet tot eer te leven en de toorn van God zo over je te halen.

Nee, het begint niet met Jezus. Zeker, het wordt overal gehoord. Maar de Heere Jezus is een verborgen Persoon. De Heilige Geest alleen zal de weg van zalig worden leiden. In de weg van inkeer, afkeer en terugkeer. Naar God. We zijn niet uit Jezus gevallen. We zijn uit God gevallen. En dat moet eerst ingeleefd worden. In een weg van ontdekkend licht. Van onderwijs. Helder en duidelijk.

Nogmaals, een mens van nature vraagt naar God niet. Alleen het werk van Gods Heilige Geest zal hem stilzetten. Met afschuw leren zien op zijn zondige leven. In een weg van zelfkennis zal Christus nodig worden. En wie zo tot Hem komt zal Hij niet uitwerpen.