Scheid u van hen af.

We zijn in dit leven zo gebonden aan mensen. We kunnen hen niet missen. We hebben er uiteindelijk alles voor over hen te behouden of opnieuw te winnen. Iedereen kent in het leven die strijd. Vlees kan immers vlees niet missen. Toch zegt de Heere in Zijn Woord dat we ons in bepaalde omstandigheden van hen moeten afscheiden. Ja, vervloekt is de man die vlees tot zijn arm stelt. Er kunnen omstandigheden zijn waarin dit gebod moet worden overdacht. Wat is de invloed van de mensen waar we mee omgaan. En direct wordt de wijsheid van Gods Woord erkend. De Heere heeft met deze opdracht van afstand nemen Zijn wijze bedoeling. Het is niet iets wat we direct zien. In het geloof nemen we de stap. Maar al direct komt de strijd. Het verleden was veilig. We wisten hoe het was. De toekomst is verborgen. Onbekend. Niet alleen diegene die de stem van de Heere verstond heeft zijn strijd. Maar wat doet het met al diegenen die als “hen” worden aangewezen. In de tijd die komt zal gezien worden wat één Woord van de Heere uitwerkt in het leven van velen. Het Woord van de Heere is zo duidelijk. Maar in het verdere moet blijken of er de blijvende gehoorzaamheid wordt betracht. Of we in de strijd in deze kunnen blijven staan. Het is gemakkelijk het anderen voor te houden. Maar wanneer het jezelf aangaat is het al direct anders.

Er kan een tijd in het leven komen dat we terugverlangen. Wanneer het vlees hierin de overhand krijgt, er wordt getwijfeld aan het Woord van God. Vaak is dit het begin van een moeilijke weg. Met alle gevolgen van dien. Men wil niet langer beantwoorden aan de vraag van de Heere. Men gaat terug. Men meent de vrede te vinden bij diegenen waarvan we spraken. Men zoekt het in het verleden. Aanvankelijk kan deze vrede er ook zijn. Of, althans, lijken te zijn. Maar of het de vrede van God is die alle verstand te boven gaat valt nog te bezien. Dat zal men in het verdere moeten leren.

Een weg die de Heere wijst onderscheidt zich altijd van een andere. De weg die de Heere wijst geeft altijd veel oefeningen in het geloof. Nooit spreekt de Heere tevergeefs. Er komen vragen. Er komt een aanhankelijk leven. Men heeft de Heere bij alles nodig. Een weg die van de Heere afgaat moet in eigen kracht worden bewandeld. Natuurlijk probeert men Hem erbij te halen. Maar het zal blijken dat dit zo niet werkt. Het kan uiteindelijk zo zijn dat het laatste erger wordt dan het eerste. Het huis leek met bezemen gekeerd. Doch wat was er van de Heere bij? Daarbij kan de verharding komen. De Heere geeft Zijn kinderen hier echter niet aan over. Vroeg of laat zullen ze toch moeten erkennen ongehoorzaam te zijn geweest aan het Woord van God. Waarbij klonk: Scheid u van hen af. Door de Geest geleid zullen ze inzien veel te grote woorden te hebben gesproken. En uiteindelijk toch weer het vlees te hebben gevolgd. Dan zullen ze zeker de Heere nodig krijgen om nogmaals te leren: Scheid u van hen af.

Het leven met de Heere is een leven wat in eigen kracht nooit volbracht zal worden. Daarbij is nodig de hulp en de leiding van Gods Geest zo nodig. Wanneer de Heere in het leven komt om het eigen huis af te breken, men zal dagelijks aanlopen tegen die oude mens. Die oude natuur. Dat vlees. Het vlees wat vlees niet kan missen. Wanneer dit echter in een weg van schuld wordt gezien, de Heere zal direct de weg wijzen om opnieuw te gehoorzamen. Daarbij zal ook gezien worden dat alleen capituleren voor de Heere Zijn gunst, Zijn vrede opnieuw doet ervaren..