Het lijden dezes tegenwoordige tijds.

Het volgen van de Heere Jezus houdt wel het één en ander in. Steeds weer zullen al Gods kinderen erachter komen dat een mens wikt. Maar de Heere beschikt. Geen van hen gaat langs een glijbaan naar de hemel. Vanaf het begin tot het eind zal door de Heilige Geest gedreven van alles op hun weg komen. Omstandigheden om in te leren. Geoefend en gelouterd te worden op de weg is het oogmerk van de Heere. Zodat ze meer en meer het beeld van God gaan vertonen. Alleen in een lijdensweg, een weg van strijden tegen de wereld, de duivel en het eigen boze hart zal dit gebeuren. Dan zal Hij wassen en zullen ze zelf minder worden. Paulus leerde te roemen in zijn verdrukkingen. Dit zullen voor al Gods kinderen levenslange lessen worden. Natuurlijk zal de opstand of het er tegen opzien bij tijden de kop opsteken. Maar ze zullen steeds ervaren dat de Heere niet alleen de omstandigheden geeft, doch ook uit en door helpt. Hij geeft in alles de moed en de krachten om de reis te vervolgen. Ook zullen ze ervaren dat ze de genade ontvangen in de diepte. In het lijden.  In de ellende. In het kruis dragen. Niemand staat van zichzelf naar moeite en verdriet. Maar Gods kinderen zullen weten dat dit leven door de zonde niet anders is dan pijn  en ellende. Tenzij er een Goddelijk wonder zal gebeuren in het leven zijn onze ogen hiervoor gesloten. Zoeken mensen er nog wat van te maken. Maar  dan zullen ze persoonlijk geleerd en onderwezen worden in de leer die is naar de Godzaligheid. De weg van de waarachtige bekering zullen ze leren verstaan. Om van geestelijk dode mensen levend te worden gemaakt. Ze zullen gaan leren en begrijpen wat het is om van God geleerd te moeten worden. Te zien wat ze nooit zagen. Te horen waarvoor ze doof waren. Dan zal juist in de lijdensweken meer en meer begrepen worden van het lijden van de Heere Jezus. Maar ook van het volgen in het lijden van Hem. Ze zullen verstaan dat Hij als een Lam ter slachting werd geleid. Dat Hij als ze Hem scholden niet terugschold. En steeds meer zullen ze zien hoezeer ze in het volgen van Hem hierin tekort schieten. De lijdzaamheid waarover het Woord spreekt zullen ze begrijpen. Het de andere wang toekeren wanneer op de ene wordt geslagen. Boze woorden, snerende opmerkingen. Ze zullen het leren dragen. Niets in eigen kracht. Maar omdat ze gaan begrijpen dat ze het van de Heere mogen verwachten. En die dat mogen leren zullen de kracht vernieuwen keer op keer.

De lessen om de Heere te volgen zullen elke dag praktijk zijn. Keer op keer zal men met de driehoofdige doodsvijand te maken krijgen. De voornaamste les is om altijd maar met het hoofd omhoog te gaan. Het hoofd omhoog. Het hart naar Boven. Zien hoe Hij leed. Zien hoe Hij veracht werd. Zien hoe Hij het alles droeg. En wie zou dan beter kunnen helpen dan Hij Die in al onze benauwdheden is geweest. Zijn broederen vreemd. Door elk onteerd.

In dit leven zullen al Gods kinderen leren wat het is om de Heere te volgen in Zijn lijdensgangen. Dat lijden zal hier altijd blijven. De wereld begrijpt hen niet. De godsdienst evenmin. Eenzaam en schijnbaar alleen gaan ze door dit leven. Maar steeds opnieuw zullen ze ervaren: Hij laat nooit alleen. Hij wijst de weg. Die soms zo onmogelijk schijnt. Maar dan zal Hij altijd weer de weg zo maken dat het toch weer kan. De weg van Hem is en blijft wonderlijk. Het is zoals niemand het had kunnen bedenken. Doch Hij volvoert Zijn raad.