Ik ben o Heere een vreemdeling hier beneden.

De Heere Jezus voelde Zich hier op aarde een vreemdeling. Hij was een vreemde voor de zonen van Zijn moeder. Hij moest hier beneden gaan ervaren dat Hij de strijd van Zijn leven geheel alleen moest strijden. Zelfs de discipelen konden het niet volbrengen Hem tot het laatst te volgen. Toch hield Hij vol de weg te gaan die Hem door Zijn Vader werd gewezen. Spot en verachting was Zijn loon voor al hetgeen Hij deed. Ja voor hetgeen Hij wilde doen uit liefde voor mensen die uit God zijn gevallen.  Hij droeg de schimp, de smaad en de overlast gewillig. Op Golgotha moest Hij beleven wat het inhield te denken zelfs van Zijn Vader verlaten te zijn.

Zijn volgelingen zullen allen in dit leven de voetstappen van Hem drukken. Ze zullen gaan ervaren wat het is als een vreemdeling op aarde te zijn. En dat in een weg van liefde. Geen erkenning. Geen waardering. Wat eigen zou moeten zijn zal als vreemd openbaar komen. Zelfs van vader en moeder zullen ze worden verlaten. Verdriet en pijn omwille van het volgen van de Heere Jezus zal allen overkomen. Het zal een leerschool worden het van geen mensen te verwachten. Steeds opnieuw komen zij erachter beschaamd hiermee uit te komen.

De Heere Jezus worstelde als Voorbeeld Zijn strijd alleen. Toch noemde Hij mensen Zijn broers en zusters. Zijn vader en Zijn moeder. Het waren zij die de wil van Zijn hemelse Vader deden. Op dezelfde wijze zullen Gods kinderen het hier ervaren. Ze zullen toch een vader hebben. Een moeder. Ze zullen broers en zusters in het geloof ontvangen. Vrienden en vriendinnen. Er zullen banden gelegd worden die onverbrekelijk blijken te zijn. Hetgeen samenbindt is de liefde die in harten is gelegd door het werk van Gods Heilige Geest. Deze liefde kenmerkt zich in hetgeen staat opgetekend in 1 cor. 13. Het is de liefde die niet afgunstig is. Niet jaloers. Het is de liefde die alles verdraagt. En steeds opnieuw vergeeft. Die de ander gunt wat zelf is ontvangen. Het is een beginsel van dezelfde liefde die in het leven van de Heere Jezus openbaar kwam. Waar Hij Zijn leven gaf voor de Zijnen. Hoe Hij steeds in een weg van dienen de ander op het oog had.

De Heere Jezus is Zelf de oudste Broeder van al diegenen waarin de liefde tot Zijn Vader openbaar komt. Wanneer dan ook voor iemand de weg te zwaar lijkt, men alleen over schijnt te zijn gebleven, De Heere zal op Zijn tijd en wijze betonen er te zijn. Zo mogen ze op de Heere hopen in de tijden van verdriet en pijn en eenzaamheid. Onverdiend en onwaardig in eigen oog zullen ze steeds maar weer ervaren dat Hij de getrouwe Verbondsgod is en blijft. Ze zullen in dit leven in de grootste smarten zien en opmerken dat Hij hen niet zal begeven en niet zal verlaten. Het zal echter keer op keer gaan in de weg van een wonder. Wanneer er geen uitkomst meer schijnt te zijn. Wanneer alle wegen lijken te zijn afgesloten. Wanneer uit de diepte een zucht omhoog gaat. Een vreemdeling zullen Gods kinderen in dit leven blijven. Maar door Zijn genade en liefde zullen ze toch ervaren leden van een groot gezin te zijn.