Vrees niet. Geloof alleen.

Het leven is niet altijd even gemakkelijk. Voor Gods kinderen evenmin. Elke dag zullen ook zij te maken krijgen met de gevolgen van de zonde. De gebrokenheid. De harmonie van de schepping is verstoord. En hoe goed en hoe mooi ook, er zal altijd iets zijn of weer komen wat ons eraan herinner: Hier beneden is het niet.

En toch blijft er een rust over voor het volk van God. In de moeilijkste omstandigheden van het leven is er een zeker weten dat de Heere regeert. Dat Hij het voor het zeggen heeft. En dat niets ons overkomt zonder Zijn wil. Daarnaast is er ook de wetenschap dat de Heere met alles wat ons overkomt ons iets te zeggen heeft. Hij wil ons iets leren. Iets afleren. En uiteindelijk doen groeien in genade. In het geloof.

Afhankelijk van veel dingen zijn mensen meer of minder sterk in het geloof. In dat vertrouwen. Doch door de oefeningen van het leven wil de Heere hen funderen. Zodat ze niet meer als door de wind heen en weer worden gedreven. Daarom wordt ook gezongen: Ik dank U dat U mij hebt verdrukt. Want nu vertroost Gij mij. Het was goed voor mij te zijn verdrukt.

Het is ook heel opmerkelijk dat Gods kinderen die zeer worden beproefd vaak ook veel meer genade hebben ontvangen. Deels om staande te blijven in de omstandigheden. Maar anderzijds ook om te wortelen in de Heere Jezus Christus. En zo tot zegen van anderen mogen en kunnen zijn. Doordat ze steeds meer genade ontvangen. Hem meer en meer gelijkvormig te worden. Het wil niet zeggen dat ze zitten te wachten op de beproevingen en de verdrukkingen. Maar ze kunnen er later wel voor danken. En anderen met hen.

De Heere komt door Zijn Woord en Geest tot allen die Hem hebben lief gekregen. Tot allen die zonder Hem niet kunnen leven. Hij bemoedigt en vertroost. Hij onderwijst. Hij geeft ook niet zelden voor de beproeving al Zijn bijzondere genade. Zodat wordt geloofd: Sta op, eet en drink, want de weg zou voor u teveel zijn. Voor de beproeving geeft de Heere dus al de uitkomst. Die zal niet falen. Houd in uw weg het oog op Hem gericht. Vrees niet, geloof alleen.

De Heere zal de beproeving ook net zolang laten duren tot geleerd is wat Hij wilde dat geleerd zou worden. Anderzijds zal het ook niet langer duren dan nodig is. Nogmaals, houd in uw weg het oog op God gericht. Vrees niet. Geloof alleen. Gods kinderen leren in een leven met de Heere geen voetstap zonder Hem te kunnen zetten. Voetje voor voetje gaat het. In het bijzonder in de omstandigheden die zo moeilijk kunnen zijn. Doch er komt altijd weer een Elim. Een moment van rust. Van genieten in de Heere. Met direct daaraan verbonden de wetenschap: er komt meer. Want het is hier het land der ruste niet. Zolang ze er zijn zullen ze geoefend en gelouterd worden. Ja in de smeltkroes van de beproevingen en de ellende zullen ze meer en meer geschikt gemaakt worden om zonder vlek of rimpel voor de Heere te kunnen bestaan. Om te verstaan wat het wil zeggen dat de Heere een Waarmaker is van Zijn Woord.

Vrees niet. Geloof alleen. Niet alleen een woord voor de voorspoed. Voor de tijden in het leven wanneer het allemaal zo voor de wind lijkt te gaan. Maar juist en vooral een rots in de branding wanneer de golven zo hoog slaan. Vrees niet. Geloof alleen. Ik ben bij u. Ik ondersteun u. Ik zorg voor u.

Wat is meer nodig dan het geloof in het Woord van de Heere. In de beloftes die Hij heeft gegeven. Mijn genade is u genoeg. Hoe hoog de nood mag gaan. Hij zal des vijand kop verslaan. Die harige schedel vellen. Zeker zal er wat tegenop komen. Zeker zal de beproeving er zijn. Doch de Heere zal betonen boven het geweld te staan. En in een weg van lijden zal Hij een pad banen waar geen weg meer scheen te zijn.