Zijn Naam is Wonderlijk.


In de tijd van de omwandeling van de Heere op aarde waren er velen die Hem zagen. En toch erkenden ze Hem niet allen als Zaligmaker. In de Bijbel staat dat zalig zij zijn die Hem niet zien en toch geloven. Dat is dus de omgekeerde wereld. Alleen, hoe kan je Hem dan in het geloof zien?

Laat ik beginnen met Zijn Namen. Zijn Naam is Wonderlijk. Op het alleronverwachts verschijnt Hij blinkende. Dan herkennen Gods kinderen Hem in die Naam. Wonderlijk dat juist dat gebeurt. Wonderlijk dat we juist die tegenkomen. Wonderlijk dat die of die belt. Wonderlijk dat …….en noem maar op. Zijn Naam is Wonderlijk. En in die Naam kunnen we ons afvragen waarom Hij verschijnt. Wat wil Hij ons leren. Wat vraagt Hij ons daar.

Zijn Naam is Wonderlijk. Als zodanig openbaart de Heere Zich op momenten dat we Hem zo hard nodig hebben. Wonderlijk. Wonderlijke uitreddingen. Wonderlijke bemoedigingen. Wonderlijke vertroostingen. Wonderlijke overdenkingen. En dat alles door Hem Die Wonderlijk heet. Die Wonderlijk werkt. En Die Wonderlijk helpt. Alleen, de nood gaat wel vooraf aan de uitredding. En zalig hij die in dit leven de God van Jacob tot Zijn hulp heeft. Die kan rekenen op Zijn Wonderlijke Kracht en Macht.

En zo Hij vertoeft, verbeidt Hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Houdt aan, grijpt moed. Maar vraag om een opmerkzaam hart. Want soms is de Heere er al terwijl we Hem niet zien. Soms was Hij er al en we merkten Hem niet op. Of we kunnen het er niet voor houden. De onzekerheid en de twijfel maken het vaak moeilijker dan het is. Een mens lijdt ook vaak het meest van het lijden dat hij vreest en wat niet op komt dagen.

De Heere geeft Zijn wonderlijke lessen. Hij leert dat het leven op het gevoel het verstand verduistert. Dat verstand met goddelijk licht bestraald doet zien wat velen niet zien. En doet roemen in het wonder wat is geschied. Of wat leert roemen in de verdrukking omdat daar de wonderlijke uitkomst wordt ervaren. Zonder nood is geen uitkomst. Zonder onmogelijkheden is er geen wonder.

Nogmaals, de wonderen gebeuren niet zomaar. Dan zouden het geen wonderen zijn. De Heere verschijnt onverwacht en ongedacht, als niemand er meer rekening mee houdt. Als niemand er meer op rekent. Er is in de tijd van wachten op antwoord van de Heere altijd iemand die geoefend moet worden in het geloof. In zijn of haar omgang met de Heere. En op het moment dat dit is geschied is er plaats voor het wonder. En dan is het ook een wonder.

De Heere is een verborgen Persoon voor mensen van nature. Ze zien Hem niet en merken Hem niet op. Maar wanneer de Heere het verstand verlicht en de ogen opent, er is het Wonder wat wordt ervaren als de Heere Die Zich vertoont. En dan is het zaak om met het wonder in het Wonder te eindigen. Om in ootmoed en erkentenis Hem te danken voor het wonder. Want een wonder is iets waar je geen recht op hebt en wat je niet waard bent.

Zo werkt de Heere altijd van meerdere kanten. Enerzijds het aanwerken op het wonder. Anderzijds de oefeningen in het geloof.