Wonderen van genade

In het leven van al Gods kinderen komen de wonderen van genade. De bijzondere en mooie dingen die gebeuren en waar je zelf niets aan hoeft te doen. Deze dingen komen niet op afroep. Ze komen ook niet op de manier zoals dat was verwacht. Heel anders dan mensen het zouden kunnen bedenken, maar achteraf geheel op het Woord gebaseerd. De Heere leert al Zijn kinderen dat het eerst nood moet worden in het leven. Mensen moeten leren wat het is om zelf uitgewerkt te zijn. Zo je best gedaan. Alles geprobeerd. En het lukt niet. Op een gegeven moment is het over en uit. Er is geen verwachting meer. Alles is hopeloos. Althans, zo lijkt het. Het is slechts voor de waarneming en in eigen oog.

Want er blijft  een nood. En, het wordt nood. Want men weet het niet meer. Er is een nood die vaak aan de buitenkant niet eens is te zien. Er wordt geleden. Er is verdriet en pijn. Het erge is dat er voor eigen waarneming zelfs geen gebed meer is. Maar, ook dat lijkt zo. Want een zucht en een klacht is voor de Heere niet te min. Hij ziet immers het hart aan. Het hart wat zo gebroken is. Verbroken.

Onverwacht en ongedacht komt de Heere met Zijn genade. Zijn bijzondere genade. Zijn wonderen van genade. Maar ook dat lijkt weer zo. Het voorbereidend werk moest eerst geschieden. Terwijl werd gezucht werd van de kant van de Heere ook gewerkt. Kortom, de Heere werkt van twee kanten. Er was een tijd nodig om plaats te maken voor de uitredding. Door de Geest gewerkt werd in Gods heilsplan de dingen heel anders uitgewerkt dan mensen zouden doen. Het is als altijd: de mens wikt, maar God beschikt. Op Zijn tijd en wijze komt Hij met de zichtbare tekenen van de wonderen van Zijn genade.

Achteraf is het gemakkelijk te bespreken. Maar dan zijn eerst de tranen van de verbrokenheid gevloeid. Waar men niet over had kunnen denken, niet meer op had gehoopt, dat is gebeurd. En uit volle borst wordt gezongen: Laat Hem besturen waken. Het is wijsheid wat Hij doet. Zo zal Hij alles maken. Dat gij u verwonderen moet. Het wordt op de hoogtes van het leven aan een ieder meegegeven. Waar wordt gesproken van bijzondere genade, van uitreddingen, het is niet anders dan dat er de ere aan de Heere wordt gegeven. Hem alleen de eer.

De Heere heeft mensen niet nodig. Hij gebruikt ze echter wel. In Zijn heilsplan nemen de mensen een bijzondere plaats in. En dat alleen om Zijn lof te vertellen. Zeker is daar de hoogste lof wanneer een mens mag weten van dat bijzondere wonder van genade. Te mogen geloven dat er vergeving is van zonden. Het recht op een eeuwig leven. Maar de ervaring van de toepassing in het eigen leven. Van het zien van de bijzondere zorg in een persoonlijk leven. Dat geeft het steeds opnieuw en hoger zingen van het lied.

De wonderen van genade zijn er elke dag in het leven van Gods kinderen. Maar het zien van deze wonderen is op zich weer een groot wonder van genade.