De wonderlijke kracht van het Bloed

Er wordt zo gemakkelijk gesproken over het Bloed van de Heere Jezus. Het Bloed wat van de zonden reinigt. Dan is daar al of niet het geloof dat dat Bloed ook persoonlijk is of wordt toegepast. Gerechtvaardigd door het geloof in de waarde van het Kruis van de Heere Jezus.

Maar nu verder. Wat wordt nu in het leven ervaren van de wonderlijke kracht van dat Bloed. Wat mogen mensen die spreken over het Bloed wat voor hen is gestort nu in dit leven zien en opmerken van de wonderlijke kracht van dat Bloed. Blijft het nu bij een twijfel of een zeker weten of is er misschien toch meer.

Laat ik kort zijn. Er ligt een wonderlijke kracht in het Bloed. Een mens die mag weten van de betekenis van dat Bloed weet dat het Bloed door zijn of haar aderen vloeit. Er is een enting en zo is er dus die nieuwe mens. Die nieuwe mens lijkt op Christus. En als Christus staan ze ook in het leven. Dan behoeven we maar het Nieuwe Testament te lezen en dat te vergelijken met het leven van mensen die zeggen in Christus te zijn. Dus, let op, niet naar woorden kijken maar naar het leven. Wat zijn dan in het leven de vruchten die erop zouden kunnen duiden dat mensen inderdaad in Christus zijn.

Laten we eerst kijken naar de heilige wet. Nee, ik bedoel niet de duizend wetjes die mensen hebben gemaakt. Ik wil kijken naar de samenvatting van die Heilige Wet. Waarin wordt gevraagd God lief te hebben boven alles. En de naaste als jezelf. In die twee geboden ligt alles opgesloten.

Het bloed dat door de aderen van Gods kinderen vloeit maakt dat zij als levende toonbeelden van Christus hun weg gaan. Dan zijn de vruchten al direct duidelijk. De eerste vrucht is de liefde. Daarnaast komen de vruchten als mildheid, goedheid, geduld, barmhartigheid. Vervolgens wordt ervaren dat zij er iets van verstaan dat Gods Woord is als een tweesnijdend scherp zwaard. Aan de ene kant is er de liefde. Maar aan de andere kant de duidelijkheid: Gods Woord zegt aldus. En door deze absolute woorden krijgen ze veel mensen tegen. Maar we kunnen God niet dienen en de Mammon. We kunnen maar één Heere dienen. En dat is de God van het genadeverbond.

Gods kinderen leven dus vanuit de kracht van het Bloed van de Heere Jezus Christus. In zichzelf zijn ze zwak. En dat zullen ze ook blijvend ervaren. Maar de kracht van het Bloed van de Heere Jezus verricht wonderen van genade in hun leven. Daaruit zullen ze van stap tot stap hun treden zetten in Zijn spoor. God Zelf zal hen voor struikelen bewaren. Hij zal hun val niet gedogen. Steeds opnieuw zal Hij hen vanuit Zijn kracht de moed geven de weg te vervolgen. Daarbij is het Woord een lamp voor hun voet. Een licht op hun pad.

Ze weten dat ze in eigen kracht niet kunnen strijden. Ze weten ook dat ze niet behoeven te strijden. Er wordt voor hen gestreden. Het enige wat zij weten is dat de kracht van het Bloed van de Heere hun zwakheid sterk maakt. Natuurlijk is er een heel leger op de been om tegen zo’n mens te strijden. Ze zullen echter leren dat tegen Gods kinderen niet te strijden is. Dat zal iedereen eenmaal verliezen.