De liefde in het hart.

De eerste Persoon in het Goddelijk Wezen Die te pas komt aan de zaligheid van zondaren is de Heilige Geest. De eerste vrucht die in het hart wordt gelegd is de eerste vrucht van de Heilige Geest. Het is de liefde. Het is de liefde tot een onbekende God. Een onbekende Heere Jezus. En de Heilige Geest wordt al helemaal niet herkend. Er wordt een zoeken geboren. Wat moet ik doen om zalig te worden.

Kortom, er gebeurt een wonder in het leven van iemand die op weg is naar de rampzaligheid. Er gebeurt een wonder in het leven van iemand die er in dit leven een puinhoop van maakt. Dat wonder is het stilzetten van iemand. Iemand wordt wakker gemaakt uit zijn geestelijke doodsslaap. Dat is het begin. Er komt een onrust. Er komt een bewustwordingsproces op gang.

Dit moment kan een tijd duren. Het hangt van veel dingen af. Het belangrijkste is het onderwijs wat nu moet worden gegeven. We lezen dat Filippus zich moest voegen bij een wagen waarin een Moorman reisde. We lezen dat Ananias Saulus kreeg toegewezen. Dat Naomi Ruth onderwijs gaf. En zo heeft elk kind van God in dit leven de taak anderen de weg te wijzen. Dit geeft dan al in het kort weer dat na een roeping ook een taak wacht.

God heeft in de eeuwigheid mensen uitverkoren. Deze zullen in de tijd zeker aangeraakt worden door Gods Geest. Het is het wonder van de vrije genade. Om deze mensen te zaligen gebruikt de Heere mensen. Daar is Hij niet afhankelijk van. Hij wil ze wel gebruiken in Zijn dienst. Natuurlijk zijn daar de predikanten. Maar in het ambt van alle gelovigen is daar een roeping voor iedereen. En de liefde die in het hart is gelegd leert deze roeping als een liefdedienst te verstaan.

De liefde die in het hart is gelegd leert schijnbare onmogelijkheden te weerstaan. En in een weg van verborgen ondersteuning worden de eerste stappen in het nieuwe leven gezet. Er komen dus direct vruchten in het leven. Al zullen ze misschien waterig zijn. Maar ze zijn er wel. Er staat van Paulus dat hij direct de Christus predikte. In het verdere zullen veel lessen geleerd worden. Het is dus niet zo dat er eest het één en ander geleerd moet zijn willen er vruchten komen. Integendeel. Direct is het zichtbaar en hoorbaar dat er een wonder in het leven van iemand is gebeurd.

De liefde is een wonderlijk iets. We lezen in 1 cor. 13 daarover. De liefde zoekt in ieder geval zichzelf niet. Hij zoekt de ander. Daar heeft hij alles voor over. Zelfs zichzelf. De liefde alleen is ook datgene wat nodig is staande te blijven in de tijd en daarmee de strijd die komt. Geen van Gods kinderen heeft een leven zonder strijd. Deze kan soms zo hoog oplopen dat er bijzondere genade is om toch verder te gaan. Maar David zegt het juist: Met mijn God spring ik over een muur.

Tegenover de liefde is de haat. Tegenover de liefde is jaloezie. Naijver. Toch zal in het verdere blijken dat de liefde overwint. In die weg is een nabij leven met de Heere nodig. Om alles uitsluitend en alleen van Hem te verwachten. Daarbij niet te vergeten de dank Hem te doen toekomen.