Zo en niet anders

Ik kan het niet genoeg zeggen: We zijn niet uit de Heere Jezus gevallen. In het Paradijs zijn we God kwijtgeraakt door niet te doen wat Hij had bevolen. We zijn God kwijt. Want we waren ongehoorzaam. Er is een scheiding gekomen tussen God en tussen de mensen. Een breuk. We liggen van nature dood in de zonden en in de misdaden. Dat is onze staat. Buiten God. We kunnen denken dat het wel een beetje meevalt. Maar dat is het niet als we ontdekt worden aan wie we zijn. Als ons de rust wordt opgezegd. We zijn haters van God en van de mensen. Met een totaal verduisterd verstand. Daar worden we door Gods Geest uit genade aan ontdekt. En we gaan roepen: is er dan nog een middel om aan de verdiende straf te ontkomen?

Maar nu het wonder. In de eeuwigheid heeft God Zich een volk uitverkoren. Niet om die mensen. Maar om Zichzelf. Mensen die Hem eeuwig zullen loven en prijzen omdat Hij naar hen vroeg. Dat is de uitverkiezing. Zij die van eeuwigheid in dat plan van God zijn begrepen zullen zeker zalig worden. De zaligheid van God is verschenen aan alle mensen. Maar niet allen worden zalig.

God de Vader had de wereld lief. Hij gaf Zijn Zoon. En in en door Hem is er een volkomen zaligheid. God zal door Zijn Woord en Geest hen die Hij van eeuwigheid heeft gekend in de tijd roepen en zalig maken.  We komen er achter dat het niet aan onze handen ligt maar aan ons hart. Het hart dat van nature dood is door de zonden en de misdaden. Dat hart moet niet een beetje opgeknapt worden. Nee, we hebben een nieuw hart nodig. Het stenen hart moet verdwijnen en een vlezen hart is daarvoor nodig. Dat bepaalt ons hele verdere leven.

Alleen het geloof in de Heere Jezus redt van de dood. Maar Wie is Hij. Hij is het Levende Woord. Het vleesgeworden Woord. Daarom moeten wij het Woord van God vertrouwen. Geloven dat hierin de Weg tot de zaligheid wordt gewezen. Die weg  leer je kennen in de Bijbel door Gods Geest. Want Hij( het vleesgeworden Woord) heeft gezegd: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. De (weg van de) zaligheid wordt in het leven van mensen uitgewerkt door Gods Woord en Geest. Die mensen ontdekt aan hun verlorenheid. Hij doet hen zien dat ze God kwijt zijn. Wie geen zelfkennis heeft, weet ook echt niet wat Christuskennis is.

En dan? Dan is de weg naar God de Vader weer open. Dan zijn we geen kinderen van de duisternis maar van het Licht. Dan zijn we Gods kinderen. Aangenomen kinderen. En dan mogen we wandelen in het Licht. Dan leidt de Heilige Geest ons leven. Deze ontdekt ons dagelijks aan wie we nog zijn. Hij ontdekt aan zonde en schuld. En die zonden? Na ontvangen genade? Die zonden maken ons bedroefd. Om de eenvoudige reden dat wij God bedroeven. In de wetenschap dat God met geen van de zonden gemeenschap kan hebben. We gaan de strijd aan met wat uit God niet is. Er komt een nauwgezet leven. Vanuit de liefde tot God en tot de naaste. De wet is dan geen last maar een lust. We zoeken in alles te leven tot eer van God.  We zoeken te gaan in de wegen die Hij wijst. In Zijn Woord, ja in Zijn wet. Vanuit de eerste vrucht van Gods Geest. En dat is de liefde. En deze vergaat nimmermeer. Christus is niet gekomen om de wet te ontbinden. Hij is gekomen om die te vervullen. Die wet van liefde, die woorden van God staan in ons nieuwe hart geschreven. Werkt dan uw zaligheid met vreze en beven.

En, het is God Die het in u werkt. Beide, het willen en het werken