Zoveel kerken

Jaren kunnen we zitten in dezelfde kerk. Misschien luisterend naar dezelfde dominee. Misschien worden er preken gelezen. Omdat geen predikant meer goed is of de waarheid spreekt. Er heeft zich in de geest een mening gevormd. Er is een gedachte die voor waar wordt gehouden. Want zoals men is gevoed, zo alleen is het!!

Men heeft niet in de gaten een zogenaamde strakke blik te hebben. Ergens weet men dat er andere kerken zijn. Andere leraars. Maar de angst zich te bedriegen viert hoogtij. Men wil, anders, men durft niet te luisteren naar hen. Men is bang voor eeuwig verloren te gaan wanneer men dat doet. Want zo is het altijd voorgehouden. Valse leraars. Met een valse leer.

Men weet niet van indoctrineren. Van hersenspoelen. Maar wat gebeurt is niet anders. En hoe langer men blijft in een wereld van dergelijke praktijken, het wonder van genade om eruit te worden verlost zal steeds groter worden. Men hoort zondag aan zondag hetzelfde. Elke preek komt weer op hetzelfde neer. En geen dominee die naast de oude dingen ook uit de schat van zijn hart wat nieuws brengt.

Een stemgeluid wat lijkt op een bandrecorder die op de verkeerde snelheid draait. Een preek die gebaseerd is op gevoel en zogenaamde bevinding. Op wonderen die moeten gebeuren. Maar wat slechts is weggelegd voor de enkeling. Voorbeelden van bekeringsgeschiedenissen om zich aan te meten. Maar het komt niet en schijnbaar nooit verder.

En toch gaat over alle kerkmuren heen de Heere Zijn eigen weg. Door Woord en Geest blijft het onderwijs van het evangelie van vrije genade. Al moet de weg van mensen door de zee, maar de Heere krijgt hen waar Hij ze hebben wil. Blinde ogen worden geopend en wat niet mogelijk scheen gebeurt. Mensen worden begerig gemaakt naar de onvervalste melk. Leren doen datgene wat de Heere van hen vraagt.

De satan zit niet stil. Hij benauwt. Beangstigt. Hij maakt van alles wijs aan diegenen die aanvankelijk gaan twijfelen of datgene wat al jaren wordt geleerd wel de waarheid is. Maar in een weg van overgave en op onderzoek uitgaan zal de Heere gaan spreken voor elk die voor Hem leeft.

Zijn Naam is Wonderlijk. Zo onderwijst Hij Zelf door Woord en Geest van dag tot dag. De stem van de Heere wordt verstaan. En het lieflijke evangelie gaat ver boven al datgene uit wat jaren is voorgehouden. Er wordt genodigd. Er wordt gelokt. Er wordt, eenvoudig gezegd, verdergeleid. En in de preek wordt gehoord wat nog nooit gehoord was.

Voortaan is geen preek meer hetzelfde. En in de kerken waar men zo bang voor was wordt datgene gehoord waar het hart zo naar hunkert. Daar wordt geleerd wie de Heere Jezus is in al Zijn schoonheid. Natuurlijk klinkt direct de roep: Kom ga met ons en doe als wij. Maar er wordt gezien dat alleen die Geest Die het wonder in eigen leven werkte, de onberouwelijke keuze ook in anderen kan werken.